fenomenbet trbet lidyabet
mariobet
kızılay escort
beylikdüzü escort escort izmit
Bursa escort

2019 – 2020 Bahar Yarıyılı Markalı Dersleri

COP3421 ISS

“Catering Hizmetlerinde Inovatif Süreç Yönetimi”

Bu dersle, Catering işletme yönetiminin süreçlerini anlama ve yorumlama, edinilen bilgiler doğrultusunda gelişen dünyanın ihtiyaçlarına yönelik catering uygulamalarını kullanma yetkinliğinin kazanılması hedeflenmektedir; bununla birlikte müşteri menuniyet kavramınının önemini anlayarak, mutfak ve insan kaynağının etkili şekilde kullanılması, inovatif gastronomik uygulamalarının hayata geçme süreçlerinin gözlenilmesi desteklenmektedir

COP3812 Fütüristler Derneği

“Future Information”

Derste, hem gelecekte insanlığı nelerin beklediği ve bunların planlanmasıyla ilgili sektörel deneyimler ve sağlık sektörüne etkileri paylaşılacak.

COP3817 Sardunya

“Catering Applications”

Bu ders ,catering sektörünü tanıma, catering uygulamaları, işleyiş yeri vb. uygulamaları anlatmak ve bu sektörde kendini geliştirmek isteyen öğrencilere katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Ayrıca; Kalite Yönetim Sistemleri ,İSG,Gıda Mevzuatları konuları hakkında bilgi vermektedir. Ders ,yasal konuları yorumlamak ve gerçekleşmiş vaka örnekleri ile desteklenecektir.

COP4116  Wissen Akademi

“3D Modelling and Design”

Bu dersle öğrenciler, 3 boyutlu tasarım ve modellemeye giriş yapabilecekler. Ders, 3D sahnesindeki modeller için materyallerin oluşturulması, düzenlenmesi, eşlenmesini, malzeme editörlerini; boya ve görüntü işleme yazılımı; aydınlatma; biçim; tanıma ve zorunlu kılar.

COP3424 KIZILAY

“Humanitarian Aid”

Öğrenciler insani yardım sektörünün tarihsel gelişimi, afetlere ve krizlere müdahalede insani yardım çalışmalarının önemi ve yöntemleri konularında bilgi sahibi olacaktır. Öğrencilere İnsani yardım çalışmaları konusunda farklı ülke tecrübeleri, farklı disiplinlerin konuya dair yaklaşımı sunulacaktır.

COP3426 PepsiCO

“Digital Marketing in Global World”

Bu ders küreselleşen piyasalarda dijital pazarlamanın artan önemi hakkında bilgi verirken aynı zamanda FMCG sektöründen güncel örneklerin tartışılmasıyla öğrencilerin uygulama hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. Öğrencilere aşağıdaki konularda bilgi ve beceri kazandırmak; Dijital pazarlama nedir?, Günümüzde dijital pazarlamanın önemi, FMCG sektöründe djital pazarlama, dönüşüm ve trendler, Dijital Medya ve bütçe yönetimi.

COP3428 KPMG

“Independent Audit and the Role of Technology”

Bu dersin amacı işletmelerin finansal tablolarının ve faliyetlerinin denetiminin genel kabul görmüş denetim standartlarına göre nasıl yapıldığını öğretmektir. Denetim konularındaki güncel gelişmeleri iletmektir. Bilgi sistemleri denetimleri ve büyük data analizlerinin nasıl yapıldığını iletmek ve teknolojik uygulamalarının nasıl kullanıldığını göstermektir.

COP4430 LCW “LCW To Be Brand in Global”

Türkiye’den bir markanın 47 ülke ve 1000’e yakın mağaza ile globalde hazır giyim sektörüne yön veren firmalar arasında bulunmasını sağlayan vizyon ve stratejinin öğrencilere somut örnekler ve gerçek vakalar üzerinden anlatılması, globalleşme yolunda ve sektör liderliğini edinme, sonrasında da koruma noktasında markanın pazarlama, ürün stratejisi, tedarik, risk yönetimi, çalışan bağlılığı gibi konulara değinerek 360 derece markalaşma sürecinin ele alınması.

COP3432 Media Markt

“A Consumer Electronics Retailer: MediaMarkt”

Teknoloji Perakendesi sektörünün Avrupa’daki lideri MediaMarkt yöneticilerinden sektörün dinamikleri, ticari faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü ve tüm departmanların bu faaliyetlere olan katkısının ele alınacağı derslerde katılımcıların en dinamik perakende alanlarından biri olan teknoloji perakendesini yakından tanımalarını ve kariyer yollarını öğrenmelerini hedefliyoruz.

COP4202  Garanti Factoring

“Factoring: The World of Receivable Finance

Bu dersle öğrenciler, finansal pazarların detayları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Ayrıca Factoring’le ilgili yerel ve global örnekleri görebilecekler. Factoring’le ilgili mevzuatlar, satış ve pazarlama aktiviteleriyle global organizasyonlardaki uygulamaları öğrenebilecekler.

COP4204  BOYNER Grup

“Retail Management”

Perakendecilik sektörünün temel yapı taşlarından olan Boyner Group yöneticilerinden, elektronik perakendecilik, birleşme ve satın almalar ve bunların ortaya çıkmasıyla yeni teknolojilerle satılan ve yönetilen ticari mallar ve çok katlı mağazacılık alanında bilgi alınabilecek.

COP4209  TÜGİAD

“Steps of Entrepreneurship”

Öğrenciler, girişimciliğin yapı taşlarını öğrenebilecekler. İş planı nasıl yazılır?, Bir işletme nasıl kurulur? Hangi aşamalardan geçer? Satış, pazarlama, finans, yatırımcı ilişkileri konusunda bilgi sahibi olabilecekler.

COP4210 Abdi İbrahim

“Creative Marketing Approaches for Restricted Markets”

Bu ders, öğrencilerin Türk sağlık sistemini ve uygulamalarını anlamalarını sağlamayı amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, kısıtlı pazarlardaki özellikle ilaç sektöründeki pazarlama aktivitelerindeki yaratıcılığın nasıl geliştirilebileceğini sektör profesyonellerinden gerçek tecrübe örnekleriyle öğrenme imkanı bulacaklar.

COP4214 Technology Based  Financial Analysis with Bloomberg

Bu dersin amacı öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için Bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piyasaları üzerine odaklanıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir.

COP4218 TİDE Internal Audit

Bu dersin amacı, öğrencilerin nitelikli bir istihdam alanı olan iç denetim konusunda çalışan kişilerle olan iletişimini sağlayarak onlara geniş bir perspektif kazandırmak, ayrıca akademik çevrede iç denetim alanındaki farkındalığı artırmaktır.

COP4220 KOÇTAŞ

“Innovative Approaches in Home Improvement Retail”

Bu derste, perakende Sektörünün temel kavramları ve dinamikleri, ev geliştirme sektöründe perakende yönetimi, mağazacılık ve çoklu kanal yönetimi, perakende sektörünün bugünü ve geleceği, yenilikçi yaklaşımlarla geleceğe nasıl hazırlanırız? konuları ele alınacak.

COP4226 Mikro Yazılım

“Applied Cost Accounting”

Bu dersin içeriğinde maliyet kalemleri, süreçler,  ürün reçeteleri, kullanılan maliyet muhasebesi hesapları ve  raporlama konuları ve bu konuların ERP sistemi içinde nasıl çalıştığı yer almaktadır.  Bu dersin amacı öğrencilerin üretim işletmelerinde maliyet bilgilerine hakim olmasını ve gerekli finansal raporlamaları yapabilmesini sağlamak olarak özetlenebilir.

COP4308 POWER FM

“Radio Formats”

Bu ders, öğrencilere radyo prodüksiyon ve radyo programlarının nasıl hazırlanacağı, proje teklifi ve bütçelerin hazırlamasıyla ilgili konuları aktarıyor.

COP4314 Grandcarre

“Organizational Communication & Activation

Bu derste, kamuoyu oluşturma ve markayı yaratma etkinliğin gücüne değinilecek. Etkinliğin hedef kitlesinin belirlenmesi, konseptinin oluşturulması, planlaması vb gibi unsurlarının üzerinde durulacak.

COP4319 The Others

“Experiental Marketing Communication and Case Studies”

Hedef kitleye keyif veren, estetik yanı ön planda olan deneyimler yaşatarak hedef kitle algısında değer yaratan bir pazarlama iletişimi stratejisi olan deneyimsel pazarlamanın önemi, ilkeleri ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Deneyimsel pazarlamanın temelini oluşturan deneyim temelli etkinliklerin hazırlanmasında dikkat edilecek basamaklar öğretilerek öğrencilerin kendi deneyimsel pazarlama iletişimi kampanyalarını üretmeleri sağlanacaktır.

COP4330 Cinema8

“Interactive Short Film Production”

Bu derste sanat ve iş hayatında interaktif video kullanımının artmasıyla birlikte öğrencilerin interaktif kısa film üretimi hedeflenmektedir. Dönem boyunca kullanılacak olan Cinema8 interaktif video üretim platformu anlatılırken, bir yandan da teorik olarak video içerik trendleri, gelir modelleri, oyunlaştırma, satış ve interaktif senaryo üretimi konuları işlenecektir. Öğrencilerden dönem boyunca projelerine yönelik adımları tamamlamaları beklenmektedir.

COP4334 MMA

“The New Era in Digital Marketing”

Teknoloji ve iletişim araçlarının hızla geliştiği günümüzde, reklam ilke ve stratejilerinin aynı kalması beklenemez. Cep telefonlarının yaygınlığı ve dijital pazarlamanın gelişmesiyle hedef kitle ve müşteriler daha kolay ulaşır hale gelmiştir. Bu derste mobil pazarlama ve reklamın tüm yönlerinin sektörün önde gelen firmaları tarafından öğrencilere teorik ve pratik bilgi aktarımı hedeflenmektedir.

COP4404  BOSCH

Termoteknik “HVAC Systems”

Bu derse katılanlar, temel ısıtma sistemleri, klima sistemleri, yenilebilir enerji kaynakları ve alternatif sistemler, bu sistemlerde enerji ekonomisi konularında teorik bilginin yanı sıra uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olabilecekler.

COP4432 NETAŞ

“Fundamentals of Multimedia Communication   “

Çokluortam iletişimi ve temel ağ yapısında kullanılan esas teknolojiler bu derste ele alınacaktır. Çokluortam uygulamalarının ana konseptlerini, araçlarını, tekniklerini ve metotlarını öğrenmek; gerçek çoklu ortam sistemleri ve uygulamalarını tanıtarak, gerçek uygulamalar ile teorik anlama arasındaki ilişkinin vurgulanması; ses ve video ortamlarında sayısal gösterim ve veri iletimi ile ilgili genel bilgi sahibi olmak; temel ağ yapısı konusunda genel bilgi sahibi olmak.

COP4436  SAMSUNG

“Advanced Developing Applications for Android Devices”

Bu derse katılanlar,Android platformu için özel ve anlamlı mobil uygulamalar geliştirebilecekler.

COP4451 Wissen Akademi

“Cloud Computing & Its Applications”

Cloud Computing, bilgisayar sistemleri evriminin bir sonraki aşamasıdır. Cloud Computing; bilgisayar uygulamaları ve veriyi istediği zaman ve istediği yerde ihtiyacı olan herkese gönderebilen araçları sağlar. Bu derste, öğrenciler cloud computing ve ilişkili teknolojilerin temelleri konularını öğreneceklerdir.

COP4461 NETAŞ

“Agile Project Management”

Çevik proje yönetimi konuları derste ele alınacaktır. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Çevik proje yönetiminin temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile  çevik proje yönetimini örnekleyebilmek.

COP4901

Doğuş Otomotiv “Automotive 4.0”

Bu dersin sonunda öğrenciler endüstri devrimini devam ettirmekte olan başlıca eğilimleri anlayabilecek; Bağlantı Araçlar, IoT, Büyük Veri ve Analitik, Bulut Bilişim ve Atonom Araçlar konuları hakkında bilgi sahibi olacak; teorik bilgi birikimini endüstri uygulamaları ile birleştirecektir.

COP4463 Ata Holding

“Strategic Analysis”

Çok değişkenli bir karar alma ortamında öğrencilerin yapacakları analizler ışığında işletme problemlerinin çözümlerine yönelik stratejiler geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

COP4466 Wissen Akademi

“Front End Web Development

Bu dersin amacı, günümüz web programlamasının temellerini oluşturan JavaScript, Bootstrap,react, AngularJs, HTML5, Jquery, Asp.NET gibi teknolojileri anlatmak ve bunlara ait İleri web programlama tekniklerinin öğretilmesi.

COP4467 Wissen Akademi

“Cybersecurity & Information Systems Security”

Siber Güvenlik ve Bilgi Sistemleri Güvenliği dersi bu alandaki tehditleri ve açıkları anlamak ve bu tehditlere karşılık güvenlik yapılarını oluşturabilmeyi amaçlamaktadır. Siber Güvenlik konseptlerinin önemini anlamakta yardımcı olacak bu ders aynı zamanda da gerçek hayatta oluşan güvenlik açıklarından da bahsederek, katılımcının gerçek hayat senaryolarına da hazırlıklı olmasını sağlamaktadır.

COP4468 Wissen Akademi

“Cross Platform Applications Develeopment”

Bu dersin amacı, Desktop, Android ve iOS  Uygulamalarını HTML5, JavaScript ve CSS3 gibi web programlama teknolojileriyle geliştirmek.

COP4480 Philips

“Lighting Systems”

Bu ders çerçevesinde, aydınlatma temelleri, iç ve dış aydınlatma konuları hakkında bilgi kazanmak.”Doğru Işık” (The right light), “Bağlantılı Operasyonlar” (Connected Operations) ile “Gelişen Uygulamalar” (Evolving Applications) bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak.  ‘Sürdürülebilir ve Akıllı Şehir’ yaklaşımını aydınlatma konusunda incelemek. Enerji verimli aydınlatma konusunda bilgi sahibi olmak.

COP4482 Vodafone

“Fundamentals of Mobile Telecommunications”

Bu dersin amacı, kablosuz haberleşme tekniklerinin temellerini kavramak. GSM/UMTS/LTE teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 5G ileri haberleşmesi hakkında bilgi sahibi olarak gelecek teknolojiler hakkında farkındalık elde etmek.