Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Ordu masaj salonu Sakarya masaj salonu Manisa masaj salonu

SIKÇA SORULAN SORULAR

CO-OP Nedir?

“Cooperative Education Program”ın kısaltması olan “CO-OP”, Üniversite – İş dünyası entegre eğitim modelidir. CO-OP’un amacı eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirmektir. Bu modelle öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan iş deneyimi kazanırlar.

CO-OP Programı nasıl çalışır?

CO-OP, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı ayrı bir birim olan
CO-OP Direktörlüğü tarafından yürütülür.

CO-OP Direktörlüğü neler yapar?

 • Üniversite, işveren kurum ve öğrenci arasında koordinasyonu sağlar.
 • Üniversitede her bölümde ve işveren kurumda yetkili bir CO-OP koordinatörü ile çalışır.
 • CO-OP Modeli’ni, üniversitenin değişik bölüm ve birimlerine, işveren kurumlara, öğrencilere, kamuoyuna anlatır.
 • CO-OP Modeli’ni uygulayabilecek sektörler ve hedef kurumları belirler.
 • CO-OP Modeli’ne uygun, sektör ihtiyaç ve taleplerine göre akademik içerik, ders, program önerileri yapar.
 • Öğrencilerin kariyer hedeflerini, yetkinlik ve yeteneklerine, işverenin ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturmaları için danışmanlık hizmetleri verir.
 • Gerçekleştirilen kısa mülakatlarla aday öğrencileri belirler, özgeçmişlerini işverene iletir, mülakatlarda ve diğer tüm işlemler için taraflar arası ilişkileri, iletişimi organize, koordine ve takip eder.
 • Kurumlara üniversitenin akademik programları hakkında bilgi verir.
 • Sektörlere CO-OP Modeli anlatılır, işveren kurum-üniversite-öğrenci işbirliği koşulları oluşturulur.
 • Kuruluşlarla CO-OP işbirliği anlaşmaları yapılır.
 • Anlaşmalarda bölümlere, şirkete, alana uygun özelleştirme ve revizyonları oluşturur.
 • Kurumlar arası resmi iş birliğinin tüm aşamalarını organize, koordine ve takip eder.
 • Belli periyotlarda programı gözden geçirir, gerekiyorsa revize edip, günceller.

CO-OP’un öğrenciler açısından faydaları nelerdir?

 • Sınıfta öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulurlar.
 • Mesleki deneyim, algı ve farkındalıklarını derinleştirirler.
 • Kariyer ve yaşam planlarını oluşturur, mezuniyet sonrası hedeflerini netleştirirler.
 • Mezuniyet sonrası çalıştıkları kurumda işe devam olanağı, kabul önceliği elde ederler.
 • Sürekli ve reel iş iletişimiyle mülakat, müzakere tekniklerini ilerletirler, vizyon edinirler.
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerilerini artırırlar.
 • Öğrenciyken gelir elde etmeye başlarlar ve finansal farkındalıklarını artırırlar.
 • Daha öğrenciyken, profesyonel kimlik, kartvizit edinirler.
 • Sektörel kontaklarla network kurarlar.
 • CV’lerine uzun süreli profesyonel iş deneyimi, gerçek tecrübe detayı yazarlar.
 • Diğer mezunlardan farklı olarak; hem prestijli bir diploma sahibi, hem de kaliteli bir kurumda profesyonel tecrübe edinmiş olmanın gururunu taşıyan meslek, iş sahibi bireyler olarak hayata adım atarlar.

CO-OP, kapsamında öğrencilerin sorumlulukları nelerdir?

 • Öğrenciler eğitime başladıkları ilk anda kariyer planlama çalışması yapar, hedeflenirler.
 • CO-OP programına katılmak istediklerini belirtirler.
 • CO-OP Modeli’nin gerektirdiği sürece dahil olurlar.
 • Akademik ders programlarını CO-OP’ta hedefledikleri işe göre yapılandırırlar.
 • CO-OP Direktörlüğü koordinasyonunda çalışmaya başlama işlemlerini tamamlarlar
 • Modelde kaldıkları sürece CO-OP Direktörlüğü’nden danışmanlıklar, kişisel gelişim eğitimleri alırlar.
 • Üniversitenin akademik beklentilerini yerine getirirler.
 • İşverenin performans beklentisini karşılayacak şekilde çalışırlar.

CO-OP kapsamında işveren kurumun sorumlulukları nelerdir?

 • Üst yönetimin ve CO-OP öğrencisinin süpervizörü olacak kurum çalışanlarının, yöneticilerinin tam desteği alınmalıdır.
 • Özellikle süpervizör’lerle CO-OP programının felsefe ve amaçları net bir şekilde paylaşılmalıdır.
 • CO-OP öğrencisinin atanacağı proje, görev ve sorumlulukların tarifi net ve açık şekilde belirlenmeli, profesyonel gelişime açık olmalıdır.
 • CO-OP öğrencisinden beklenecek performans kriterleri açık ve net biçimde belirlenmelidir.
 • Ücret, yemek, yol, ikamet, seyahat giderleri, çalışma ortamı gibi parasal ve diğer kaynak tahsis detayları, kuralları net ve açık şekilde oluşturulmalıdır.
 • CO-OP öğrencisi organizasyon, iş ortamı, çalışanlar ve çevre hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Üniversite CO-OP koordinatörüyle sıkı iletişimde olunmalı, varsa aksaklık, soru v.b. detaylar hızlıca paylaşılmalıdır.

Her BAU öğrencisi CO-OP yapabilir mi?

CO-OP’a kabul şartlarını taşıyan her lisans öğrencisi CO-OP başvurusunda bulunabilecektir. Fakat firmalardan gelen talepler yoğunlukla 3 ve 4. Sınıflara yönelik olmaktadır. İstisnai durumlarda, karşılıklı talep oluşmuşsa Yüksek Lisans öğrencileri de CO-OP başvurusu yapabilecektir. Ancak CO-OP çalışması yapabilecek öğrenci sayısı CO-OP çalışması yapılabilecek işyerlerinin sağladığı kontenjan ile sınırlıdır.

CO-OP’a katılım şartları nedir?

 • Bahçeşehir Üniversitesi’nde herhangi bir bölümde okuyor olmak.
 • Üniversite eğitimi sırasında profesyonel iş hayatına adım atmaya istekli olmak

CO-OP’un süresi nedir?

CO-OP, kesintisiz bir çalışmadır ve tümü tek bir işyerinde yapılır. CO-OP’un başarılı olarak öngörülen süresi en az 3 ay, en fazla 9 aydır. Karşılıklı memnuniyet durumunda bu süreler öğrenci mezun olana kadar uzatılabilir.

CO-OP hangi dönem yapılabilir? 

Öğrenciler çoğunlukla 2. sınıfın yaz döneminden itibaren CO-OP yapabilirler. Öğrenci, üniversite ile ilişiği kesilene kadar CO-OP yapabilir.

CO-OP’a kaç kere katılınabilir?

Partnerlerden ve öğrencilerden gelen taleplere göre 1 kereden fazla da CO-OP yapılabilir. CO-OP Eğitim kontenjanı kullandırılırken ilk kez CO-OP çalışması yapacak öğrencilere öncelik verilir.

CO-OP’a katılım nedeniyle ekstra okul ücreti ödenecek mi?

CO-OP Programı ücretsiz bir programdır. CO-OP yapan bir öğrenci bunun için okula ekstra bir ücret ödemez.

CO-OP yapan öğrencinin eğitim süresi uzayacak mı?

Uzamayacaktır. Öğrenciler okulu dondurdukları takdirde sigortaları okul tarafından karşılanmadığı için bu şekilde çalışmaları mümkün değildir.

CO-OP süresince öğrencilere maaş ödenecek mi?

Ücret konusu firmanın insiyatifindedir. Firma ücret ödeyecekse kendi belirlediği ücreti ödeyecektir.

CO-OP çalışmasına katılım “Bitirme Projesi”nin yerine geçiyor mu?

Hayır geçmiyor. CO-OP’un kendisi bitirme projesi yerine sayılmaz ancak öğrenci CO-OP çalışması yaptığı dönemde bitirme projesini de yapabilir. Öğrenci isterse bitirme projesini CO-OP çalışmasından ayrı yapabileceği gibi CO-OP yapılan işyerinde de gerçekleştirebilir.

CO-OP’a katılan öğrenciler ayrıca zorunlu staj yapacak mı?

Zorunlu staj fakültelerin kontrolünde olduğu için “fakültesi onayladığı takdirde” zorunlu staj koşulunu sağlamış kabul edilir.

Yurtdışında da CO-OP yapılabiliyor mu?

Şu an bir yurtdışı operasyonumuz bulunmamaktadır. CO-OP çoğunlukla Türkiye içinde yapılan bir çalışmadır. Yurtdışı kısmını geliştirmek adına ilişkiler yürütülmektedir.

CO-OP bir ön hazırlık gerektiriyor mu?

CO-OP adayı olan öğrenciye CV hazırlanması, mülakatta yapılması gerekenler vb konularda CO-OP Direktörlüğü tarafından bir hazırlık yaptırılacaktır.

CO-OP’un mezuniyete nasıl bir katkısı olacak? Belge verilecek mi?

CO-OP çalışmasına dair bir belge verilmemektedir. Sadece Markalı Ders alan öğrencilerin COP kodlu dersleri transcriptlerine işlenmektedir.

CO-OP Direktörlüğü mü yoksa firma mı CO-OP adaylarını seçer?

CO-OP Direktörlüğü’nün anlaşmalı olduğu firmaların öğrencinin fakülte ve bölümüne uygun iş pozisyonu için seçimi firma tarafından yapılacaktır. CO-OP Direktörlüğü öğrenciyi mülakat aşamasına kadar hazırlamak ve firmaya yönlendirmek ile sorumludur. Aday seçimleri ve mülakatlar firma tarafından yapılacaktır.

CO-OP yapan öğrenciler firmalarında ziyaret edilir mi?

CO-OP yapan öğrencilerimiz, 2 aylık süreden sonra firmalarında, çalışma ortamlarında ziyaret edilmektedir.

Markalı ders almadan CO-OP yapılabilir mi?

Yapılabilir. Ancak bu derslerle çalışma yaşamı bir bütünlük teşkil ettiğinden öğrencilerimize hem markalı ders almalarını hem de çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü öncesinde alınan bu dersler öğrencilere CO-OP yaptıları işyerlerinde avantaj sağlıyor.

Markalı dersleri her öğrenci alabilir mi?

Markalı dersler alanda alt yapı gerektirdiği için sadece ilgili bölüm veya bölümlerin altında COP kodu ile açılıyor ve sadece o bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından seçilebiliyor.

Markalı dersler kredili mi?

Öğrenciler markalı dersleri seçmeli ders olarak alabiliyor ve 3 kredi kazanıyorlar. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu derse ait notları transcriptlerine işlenmektedir.

Markalı Ders alan ve CO-OP yapan öğrencilerden geri bildirim alınmakta mıdır?

Evet dijital formlar aracılığıyla geri bildirim alınmakta, iyileştirme adına süreçlere müdahale edilmektedir.

CO-OP Kariyer Günleri düzenliyor mu?

Yeni kuşağın talepleri doğrultusunda Kariyer Günleri etkinliklerimizi dönüştürmüş bulunmaktayız. 1 haftaya sığdırılmış CV paylaşımı ve firma tanıtımına yönelik Kariyer Günü düzenlemektense, tüm seneye yaydığımız Business Point uygulaması, Seminer Serileri, atölye çalışmaları, kısa etkinlikler vb düzenlemekteyiz. Bu etkinliklerin ortak özelliği, kısa olması ve daha küçük gruplara yönelik tasarlanmasıdır. Birebir iletişim ağırlıklıdır.

Seminer Serisi nedir?

CO-OP Eğitim Modeli’nin en özgün yanı olan Markalı Dersler’in provası gibi tasarlanan  ve 2017 yılından bu yana devam eden 3-4 haftalık isteğe bağlı, kısa programlardır. Özel konular ve alanlarda, birkaç haftalık sürelerde   düzenlenen bu programlar öğrencilerimize farklı konularda fikir sahibi olma, özel alanlara eğilme ve network oluşturma konularında katkı sağlamaktadır.  

Seminer Serileri ne kadar sürüyor?

Firmadan gelen içeriğe göre 3 ya da 4 haftalık sürelerde planlanıyor. Her hafta 2 saat sürüyor.

Seminer Serileri kredili mi?

Hayır seminer serilerinde kredi yok, tamamen isteğe bağlı kredisiz bir format.

Seminer Serileri sonunda belge veriliyor mu?

Program sonunda firmanın ve üniversitemiz yetkililerinin imzasıyla bir belge verilmektedir.

Business Point nedir?

Öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamak ve partner firmalarımızla buluşturmak amacıyla tasarladığımız yeni modelimizdir. Haftada 1 ya da 2 gün, partner firmalarımızdan bir yetkilii (çoğunlukla İnsan Kaynakları Departmanı) tam gün CO-OP Ofisi’nde bizlerle oluyor, öğrencilerimizle buluşuyor. Öğrencilerimizden duyuru ile topladığımız taleplerle günlük bir mülakat listesi oluşturuyoruz, her öğrencimize 20 dk.lık görüşme süresi ayrılıyor. Bu 20 dk. içerisinde; öğrencilerimiz kariyer hedefleriyle, kariyer gelişimleri ile ilgili istedikleri konuları partner kurum yöneticimizle paylaşıyor, fikir alışverişinde bulunuyorlar ve doğrudan firma İK yetkililerinden kariyer danışmanlığı alma fırsatına kavuşuyorlar.

Business Point etkinliklerine katılmak için ne yapılmalı?

Birimimiz tarafından paylaşılan duyurularda yer alan adrese CV göndererek veya paylaşılan linkten kayıt yaptırarak katılabilirsiniz.

Business Point’e  1 günde kaç öğrenci katılabiliyor?

Business Point’e 1 günde genellikle 14-15 öğrenci katılabiliyor. Görüşmeler 20 dk sürüyor ve yüzyüze birebirde gerçekleşiyor.

Tersine Mentorluk çalışmalarının başvuruları nasıl yapılıyor?

Birimimiz tarafından yapılan duyurulara başvurmak gerekiyor. Bu başvurular sonrasında yapılan özel mülakatlardan geçen öğrencilerimiz firmalara yönlendiriliyor.

Tersine Mentorluk projelerinde görüşme sıklığı nasıldır?

Her çalışmada görüşme sıklığı ve formatı (yüzyüze, ofiste, kampüste, dışarıda başka bir mekanda, skype vb) mentor ve mentee’ye göre değişiklik göstermektedir.

Tersine Mentorluk projeleri ne kadar sürüyor?

Bu da firma ve öğrenciye göre değişiklik göstermektedir. Genellikle 4 veya 6 ay arasında sürmektedir.

CO-OP Direktörlüğü; Girişimcilik, İş Fikri, İş Planı ve iş fikrinin hayata geçirilmesi konularında öğrencilere destek veriyor mu?

Bu konularda soruları olan öğrencilerimiz üniversitemizin Kuluçka Merkezi’ne yönlendirilmektedir.