fenomenbet trbet lidyabet
mariobet
kızılay escort
beylikdüzü escort escort izmit
Bursa escort

2017-2018 Güz Yarıyılı Markalı Dersler

COP3702 Wissen Akademi

“Graphic & Design”

Bu dersle öğrenciler, ilgili programları kullanarak çizim, logo, kurumsal kimlik, pdf, web ara yüzü hazırlama gibi birçok alanda uygulama yapmayı öğrenebilecekler.

COP4115 I.P.I

“Introduction to Psychodrama Group Psychotherapy”

Bu derste, Psikodramanın Tarihçesi, Psikodramada Isınma ve Kohezyonun Önemi, Psikodrama çalışma aşaması ve çalışma biçimleri, Psikodramada paylaşım aşaması ve paylaşım biçimleri, Psikodramanın Temel kavramlarında Spontanite ve Yaratıcılık, Psikodramanın Unsurları, Psikodramanın Temel Tekniklerinden Eşleme, Rol Değiştirme, Ayna, Sosyal Atom, Psikodramanın Kullanım Alanları aktarılacaktır.

COP4117 3Durak

“3D Printing Technologies”

Bu derste, 3D Yazıcıların nasıl çalıştığına, arkasındaki yazılımsal ve donanımsal teknolojiye ve neler yapabileceğine yazıcıların çalışma prensipleri, donanım ve yazılım teknolojisi ile gelecekteki potansiyel gücü incelenecektir.

COP4118 Uğur Schools

“Career Readiness at Private School”

Bu dersle, öğrenciler eğitim girişimciliğinin yerel ve evrensel sistemlerini anlayabilecek, okullarda STEM ve erken STEM gibi yenilikçi yaklaşımları, eğitim teknolojilerini ve yönetimi öğrenebileceklerdir.

COP4201 Anadolu Sigorta

“Insurance Management”

Bu dersin amacı, öğrencileri temel sigortacılık, sigorta hukuku, Türkiye’deki sigorta uygulamaları ve sigortacılık alanları hakkında teorik bilginin ötesinde iş yaşamında karşılaşacakları uygulamalarla tanıştırmaktır.

COP4203 Denizbank

“Banking Practice”

Bu dersin amacı, öğrencileri, Bankacılıkta “Hukuk”, “Risk Yönetimi”, “Kredi Süreci” ve “Hazine” konuları hakkında teorik bilginin ötesinde iş yaşamında karşılaşacakları uygulamalarla tanıştırmaktır.

COP4214 Financial Analysis with Bloomberg

Bu dersin amacı öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piayasaları üzerine odaklananıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir.

COP4215 Kuveyt Türk

“Participation Banking”

Bu dersle öğrenciler katılım bankacılığı ve islamı bankacılık konularında faiz yapısı ve diğer işlemlerle ilgili bilgi sahibi olabilecekler.

COP4216 Paybyme

“Financial Technology – Fintech”

Bu dersle öğrenciler, Fintech pazarının tanıyabilecek, ödeme sistemlerine ilişkin temel bilgileri edinebilecek, finansal kuruluşların temel işleyişlerini anlayabilecek, ve Fintech pazarına ilişkin vizyon ve misyon kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

COP4217 Doğuş Oto

“Customer & User Experience Management”

Bu derste müşteri deneyiminin kavramsal ve teorik boyutlarıyla en iyi müşteri deneyimine sahip şirketlerin en iyi uygulamaları anlatılacaktır.

Kısaca, bu dersin konusu pazarlamanın amacı olan yeni müşterilerin kazanılması ve kaybedilmemesi için gerekli olan olumlu müşteri deneyimi anlayışının geliştirilmesine yönelik teorik ve uygulama alanlı pratik bilgilerin paylaşılması ve geliştirilmesi.

COP4219

“UPS:Our Operation”

Bu dersin amacı, mezun olduktan sonra lojistik sektöründe çalışmayı düşünen ve çalışma hayatları esnasında lojistik sektörü ile ortak alanlarda temas edecek olan öğrencileri, Dünya Devi UPS ‘in Core Business ‘ı ile tanıştırarak onlara yardımcı olmak.

COP4301 Bersay İletişim Enstitüsü

“Proficiency Communication”

Bu dersle, iletişim sektörü çalışanlarına, iletişim sektöründen profesyonel destek alanlara ve genç iletişimci adaylarına, iletişimi doğru anlama, okuma ve daha etkili bireysel, kurumsal, kitlesel iletişim çalışmaları yapabilmelerinde, ihtiyaç duydukları düşünsel derinliğe ve iş pratiğine yönelik donanımı sağlamak.

COP4302

“Digital Advertising Strategy”

Bu dersle öğrencilere, dijital dünyadaki gelişmelerle dijital reklam stratejileri üzerine bilgi aktarılacaktır.

COP4303 Oktotech

“Video Assist”

Bu dersle öğrencilere televizyon reklamları ve uzun metrajlı film çekimlerinde büyük önem taşıyan video assist hizmetinin aşamaları ve teknikleri anlatılacaktır.

COP4309 Starcom

“Media Planning in Action”

Bu dersle öğrencilere reklam sektörünün en önemli bileşeni olan medya planlaması, mecralar konusunda bilgi verilecek.

COP4315 AdMongrel

“Digital TV Trends”

Tüm dünyada ivme kazanan dijital televizyonculuk alanındaki yeni trendler aktarılacaktır.

COP4323 ORION

“Camera & Lighting”

Bu dersin amacı, Işık ve Çekim tekniklerine odaklanarak bir kısa film projesi üretmektir.

COP4327 1000 Volt

“Post Production Arts”

Bu dersle, yapım sonrası, sinema, televizyon ve video alanlarında yapım süreci ile yapıtın kullanıma sunulması arasında yer alan dönemdeki, kurgu, seslendirme, birleştirme, yazılama, basım, çoğaltım gibi aşamalar anlatılmaktadır.

COP4401 Schneider Electric “Energy Effiency & Saving”

Bu dersin amacı, Enerji verimliliği konseptinin anlaşılması, enerji yönetimi teknolojileri ile mekanlardaki enerji verimliliği temelleri ve uygulamaları, elektrik enerjisi kalitesi ve önemi, enerji yönetimi, izleme ve ölçme yöntemleri ile enerji tasarrufu sağlanması konusunda öğrencileri bilgilendirmek.

COP4403 SparkGO

“Applied Electronics and PCB Design”

Bu dersin amacı, öğrencilere analog ve sayısal elektroniğin temel derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin baskı devre kartı üzerinde pratik olarak uygulanmasının öğretilmesidir. Bu ders uygulamalı bir derstir. Öğrencilerin gerçekledikleri projeler ürettirilecek ve komponent dizgisi yapılarak çalıştırılacaktır.

COP4405 DOĞA

“Health, Safety and Environment Management”

Bu ders, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri’nin temel ve yasal gerekliliklerini aktarmak, belirlenmiş stratejilerin kurumlara uygulanması konusunda sorumlulukları belirlemek, yönetim performansını geliştirmek ve entegrasyonu sağlamak için gerekli becerileri kazandırmak amacıyla uluslararası en iyi uygulamalara odaklanarak tasarlanmıştır.

COP4409 SELCO

“Supply Chain & Logistics”

Bu ders, tedarik zincirinin ve logitürünün tasarımı ve yönetimi konusunu kapsamaktadır. Konular tedarik zinciri modellemesi, stok yönetimi, risk toplama, bilgi değeri, lojistik ve tedarik zinciri ortaklıkları, bilgi teknolojisi ve karar destek sistemleri içermektedir.

COP4413 Mercedes Benz

“Commercial Vehicle Engineering”

Bu derste, Mercedes-Benz Türk’te ağır ticari araç mühendisliği esasları, sistemleri ve bileşenleri, yöntemleri ve süreçleri aktarılacaktır.

COP4419 Wissen Akademi

“Network Systems Engineering”

COP4424 NETAŞ

“Advanced Web Technology”

Bu ders, ileri web tasarım ve kodlama kavramlarını kapsayacak ve nasıl bir programlama dili veya aracını kullanarak bir web uygulaması sitesine kullanılabilirlik artırılabilir konusu öğrencilere aktarılacak. Öğrenciler istemci ve sunucu tarafı da dahil olmak üzere, hem mevcut web standartlarını entegre, erişilebilir, modern web uygulamaları yaratmak için neler yapılması gerektiğini öğrenecekler.

COP4428 n11.com

“Introductin to Software Testing”

Bu derste yazılım testinde çevik metodların nasıl kullanıldığı, Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde test adımının nasıl işlendiği, Test otomasyon süreçleri ve nasıl işlediği, Selenium frameworku ile test otomasyon süreçlerinden nasıl yarar sağlandığı ve sürekli entegrasyon ile testlerin otomatize edilmesi gibi konular aktarılacaktır.

COP4430 NOKIA

“Large Scale E2E Projects Implementation”

Bu derste büyük ölçekli E2E projelerinin nasıl uygulanacağı, satış prensipleri, finansal ve teknoloji yönetimi konuları detaylandırılacak.

COP4433 Yapı Kredi

“YKB Use of Information Technologies in Finance”

Ticari finansal araçlardan, bankacılık işlemlerinin kayıtlarına, müşteri bilgilerinin istatistiksel analizine kadar, bilgisayar teknolojisi her gün finansal şirketler tarafından kullanılmaktadır. Finans, IT kullanımındaki ana fark yüksek erişilebilirlik ve yüksek güvenliktir. Bu ders, finans ve bankacılık sektörleri ile ilgili BT alanlarına genel bir bakış sunmaktadır. Ders, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi ve Yapı Kredi Bilgi Teknolojileri bölümü ile koordineli verilmektedir.

COP4435 – SAMSUNG

“Developing Applications for Android Devices

Bu derse katılanlar,

Android platformu için özel ve anlamlı mobil uygulamalar geliştirebilecekler.

COP4440 n11.com

“IOS Programming with Swift”

Bu dersin amacı; öğrencilere Apple’ın yeni programlama dili olan Swift kullanarak iPhone uygulamaları yazmaları için gerekli olan altyapıyı sağlamak. Mobil dünyasındaki bu hızlı gelişimin içinde kullanılan metodolojileri beraberce tartışarak uygulama geliştirebilmek.

COP4451 Wissen Akademi

“Cloud Computing & Its Applications”

Cloud Computing, bilgisayar sistemleri evriminin bir sonraki aşamasıdır. Cloud Computing; bilgisayar uygulamaları ve veriyi istediği zaman ve istediği yerde ihtiyacı olan herkese gönderebilen araçları sağlar. Bu derste, öğrenciler cloud computing ve ilişkili teknolojilerin temelleri konularını öğreneceklerdir.

COP4453 Proline

“Safe & Smart Cİties”

Bu derste, Smart City Centre Operasyonu kapsamlı bir yaklaşımla “Akıllı Platformlar” ve “Internet of Money” kavramı, ekonomik, siyasi, insani, sosyal ve bilimsel alanlardaki etkileri tartışılacaktır. Bu ders aynı zamanda “Güvenli ve Akıllı Kent” çözümlerinin, Türkiye gibi ülkelerde akıllı şehir uygulamalarından en iyi nasıl yararlanabileceğini, sürdürülebilir ve güvenli kalkınma gerçekleştirmek için kentsel toplulukların nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor.

COP4454

“Introduction to Game Development with CRYENGINE”

Bu ders öğrencilere bir video oyunu yapan teknik öğeleri ve CRYENGINE’i bunları uygulamak için nasıl kullanacaklarını öğretir.

COP4461 NETAŞ

“Agile Project Management”

Çevik proje yönetimi konuları derste ele alınacaktır. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Çevik proje yönetiminin temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile  çevik proje yönetimini örnekleyebilmek.

COP4470 Wissen Akademi

“Collabration Intelligence with Microsoft”

Bu dersin amacı günümüzde gittikçe önemi artan bulut teknolojileri ile beraber yönetilmesi gereken e-mail, işbirliği ve mesajlaşma yapılarının nasıl kurulacağını, yapılandırılacağını ve yönetileceğini anlatmaktır. Yönetim Kabuğu’nu kullanarak toplu işlemlerin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere posta alıcılarının ve ortak klasörlerin nasıl yönetileceğinin de kapsanacağı derste ayrıca sunucu-istemci bağlantıları, ileti nakil ve hijyenini yönetmek gibi konulara da değinilecektir.

COP4471 Huawei

“Information Security Management”

Bu ders lisans öğrencileri için akademik ve sektörel temelde giderek önemi artan siber güvenlik konularına/çalışmalarına giriş yapmayı amaçlamaktadır. Disiplinlerarası bir yaklaşım ile sürdürülecek olan bu seminerde temel sektörel-teknik kavramların yanı sıra yönetsel ve siyasal konular da detaylı şekilde incelenmektedir.

COP4472 Wissen Akademi

“IOT and Industry 4.0 Framework”

Endüstri 4.0 ve IOT, katılımcılara yeni devrimin temel tasarım ilkeleri ve bileşenleri, anahtar zorlukları ve uygulamanın tüm değer zinciri için yeni potansiyel fırsatlar hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmış bir programdır.

COP4473 Dinamo Co- PPPCOE

“Mega Projects”

Bu derste, özünde yeni olmayan ancak değişen ekonomik ve yönetim süreçleri ile yeni bir işleyiş ve yapı kazanan, kamu- özel sektör işbirliğinin, hem merkezi hükümet hem de tüm yerel yönetimlerce en uygun şartlarda uygulamalarının tespiti ele alınacaktır.

COP4905 Slash Architects

“Create Your Own Architectural Career”

Derste öğrencilerin eğitim süreçlerinde, staj süreleri dışında karşılaşamadıkları profesyonel yaşam hakkında  bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini, kimliklerini, potansiyellerini, becerilerini ve mimari üretimin farklı dallarını keşfetmelerini sağlamak. Derste kendilerini, kimliklerini ve yaptıkları projeleri nasıl en doğru ifade edebileceklerini keşfetmelerini sağlamak dersin hedeflediği en önemli çıkarımdır

COP4909 Hexagon Studio

“Contemprorary  Approaches in Automotive Design”

Bu dersin amacı otomotiv tasarım sürecini bütünsel ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla irdelemek. Ürün tasarım sürecinde farklı disiplinlerin birbiri ile ilişkisinin ve iletişiminin önemini otomotiv tasarım süreci üzerinden irdeleyerek değerlendirmek.