fenomenbet trbet lidyabet
mariobet
kızılay escort
beylikdüzü escort escort izmit
Bursa escort

2017-2018 Bahar Yarıyılı Markalı Dersler

COP3302 Ajans Press

“Media Monitoring and Coverage Analysis”

Türkiye’de ve dünyada medya taramanın tarihsel gelişimine hakim olmak ve Türkiye’deki uygulamalar hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

COP3812 Fütüristler Derneği

“Future Information”

Derste, hem gelecekte insanlığı nelerin beklediği ve bunların planlanmasıyla ilgili sektörel deneyimler ve sağlık sektörüne etkileri paylaşılacak.

COP3814 HY Health & Care

“Strategic Management in Healtcare”

Bu derste sağlık sektöründe yönetim tarzlarının değerlendirilmesi, teknolojik gelişmeler doğrultusunda stratejilerin belirlenmesi, stratejik yönetim araçlarının sağlık kurumlarında kullanımı gibi konular ele alınacak.

COP4116 Wissen Akademi

“3D Modelling and Design”

Bu dersle, 3 boyutlu tasarım ve modellemeye giriş yapabilecekler. Ders, 3D sahnesindeki modeller için materyallerin oluşturulması, düzenlenmesi, eşlenmesini, malzeme editörlerini; boya ve görüntü işleme yazılımı; aydınlatma; biçim; tanıma ve zorunlu kılar.

COP4202 Garanti Factoring

“Factoring: The World of Receivable Finance”

Bu dersle öğrenciler, finansal pazarların detayları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Ayrıca Factoring’le ilgili yerel ve global örnekleri görebilecekler. Factoring’le ilgili mevzuatlar, satış ve pazarlama aktiviteleriyle global organizasyonlardaki uygulamaları öğrenebilecekler.

COP4210 Abdi İbrahim

“Creative Marketing Approaches for Restricted Markets”

Bu ders, öğrencilerin Türk sağlık sistemini ve uygulamalarını anlamalarını sağlamayı amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, kısıtlı pazarlardaki özellikle ilaç sektöründeki pazarlama aktivitelerindeki yaratıcılığın nasıl geliştirilebileceğini sektör profesyonellerinden gerçek tecrübe örnekleriyle öğrenme imkanı bulacaklar.

COP4204 – BOYNER Grup

“Retail Management”

Perakendecilik sektörünün temel yapı taşlarından olan Boyner Group yöneticilerinden, elektronik perakendecilik, birleşme ve satın almalar ve bunların ortaya çıkmasıyla yeni teknolojilerle satılan ve yönetilen ticari mallar ve çok katlı mağazacılık alanında bilgi alabilecek.

COP4209 TÜGİAD

“Steps of Entrepreneurship”

Girişimciliğin yapı taşlarını öğrenebilecekler.İş planı nasıl yazılır?, bir işletme nasıl kurulur? Hangi aşamalardan geçer? Satış, pazarlama, finans, yatırımcı ilişkileri konusunda bilgi sahibi olabilecekler.

COP4212 Doğan Holding

“Applied Accounting”

Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sistemlerinin tek düzen hesap planına uyumlu olarak bilgisayar ortamında tutulmasının öğretilmesidir.

COP4214 Bloomberg

“Financial Analysis with Bloomberg”

Bu dersin amacı öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piyasaları üzerine odaklananıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir.

COP4218 IIA Turkey (TİDE) Internal Audit

“IIA Turkey (TİDE) Internal Audit”

Bu dersin amacı, öğrencilerin nitelikli bir istihdam alanı olan iç denetim konusunda çalışan kişilerle olan iletişimini sağlayarak onlara geniş bir perspektif kazandırmak, ayrıca akademik çevrede iç denetim alanındaki farkındalığı artırmaktır.

COP4220 KOÇTAŞ

“Innovative Approaches in Home Improvement Retail”

Bu derste, perakende Sektörünün temel kavramları ve dinamikleri, ev geliştirme sektöründe perakende yönetimi, mağazacılık ve çoklu kanal yönetimi, perakende sektörünün bugünü ve geleceği, yenilikçi yaklaşımlarla geleceğe nasıl hazırlanırız? konuları ele alınacak.

COP4224 Borusan Lojistik

“Logistics of Future”

Derste, lojistik sektörünün geleceği, dünyadaki uygulamalar, departman bazında iş süreçleri bağlamında değerlendirilecek.

COP4302 Adversion

“Digital Advertising Strategy”

Bu dersin amacı dijital reklam kanallarına yönelik stratejik kampanya planlaması ve optimizasyonu yöntemlerini incelemek ve tartışmaktır.

COP4303 OKTOTECH

“Video Assist”

Derste uzun metraj film veya reklam çekimlerinde çekimin gerekliliğine göre ihtiyaç duyulacak tüm monitörleme ve kayıt sistemlerinin kurulması, görüntülerin sağlıklı şekilde kaydedilmesi ve isteyen set ekibine izletilmesinin sağlanması ve post prodüksiyon sürecinin nasıl ilerlediği teknik detaylarıyla aktarılacaktır.

COP4308 Virgin Radio

“Radio Formats”

Bu ders, öğrencilere radyo prodüksiyon ve radyo programlarının nasıl hazırlanacağı, proje teklifi ve bütçelerin hazırlamasıyla ilgili konuları aktarıyor.

COP4314 Grandcarre

“Organizational Communication & Activation”

Bu derste, kamuoyu oluşturma ve markayı yaratma etkinliğin gücüne değinilecek. Etkinliğin hedef kitlesinin belirlenmesi, konseptinin oluşturulması, planlaması vb gibi unsurlarının üzerinde durulacak.

COP4315 AdMongrel

“Digital TV Trends”

Bu derste, dijital yayıncılığın günümüzdeki uygulamaları ve bu uygulamaların etkileri üzerinde durulacak ve yeni trendler üzerine bilgi aktarılacaktır.

COP4317 Rhino Runner

“Digital Marketing and Social Media Management”

Bu derste dijital ortamlarda halkla ilişkiler faaliyetlerinden pazarlama stratejilerine kadar uzanan farklı iletişim teknikleri incelenecektir. Dersin amacı sosyal medya araçlarının pazarlama iletişimi stratejilerine entegrasyonun öğrenilmesi ve iletişim faaliyetlerinden maksimum verimin alınması için varolması gereken konseptlerin ve bileşenlerin anlaşılmasıdır.

COP4319 The Others

“Experiental Marketing Communication and Case Studies”

Hedef kitleye keyif veren, estetik yanı ön planda olan deneyimler yaşatarak hedef kitle algısında değer yaratan bir pazarlama iletişimi stratejisi olan deneyimsel pazarlamanın önemi, ilkeleri ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Deneyimsel pazarlamanın temelini oluşturan deneyim temelli etkinliklerin hazırlanmasında dikkat edilecek basamaklar öğretilerek öğrencilerin kendi deneyimsel pazarlama iletişimi kampanyalarını üretmeleri sağlanacaktır.

COP4323 ORION

“Camera & Lighting”

Işık ve Çekim tekniklerine odaklanarak bir kısa film projesi üretmek.

COP4329 UNC Digital

“Perspective on Digital Media Revolution”

Bu ders dijital medya devrimine pazarlama açısından genel bir bakış açısı sağlarken, markaların bu değişime nasıl uyum sağladıkları tartışılmakta, izleyicilerin ve medya araçlarının nasıl değiştiği açıklanmaktadır. Öğrencilere sektörel pratik kazandırmak da dersin amaçları arasında yer almaktadır.

COP4404 BOSCH Termoteknik

“HVAC Systems”

Bu derse katılanlar, temel ısıtma sistemleri, klima sistemleri, yenilebilir enerji kaynakları ve alternatif sistemler, bu sistemlerde enerji ekonomisi konularında teorik bilginin yanı sıra uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olabilecekler.

COP4432 NETAŞ

“Fundamentals of Multimedia Communications”

Bu derste, çokluortam iletişimi ve temel ağ yapısında kullanılan esas teknolojiler bu derste ele alınacaktır. Bu dersi uzun dönem NETAŞ staj programına kabul alan öğrenciler seçebilecektir

COP4436 – SAMSUNG

“Advanced Developing Applications for Android Devices”

Bu derse katılanlar,Android platformu için özel ve anlamlı mobil uygulamalar geliştirebilecekler.

COP4446 – Inn The Box

“Customer Relationship Management with Microsoft Dynamics”

Bu derse katılanlar, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), tedarikçi, teknoloji ve müşteri arasındaki döngüsel ilişkiyi açıklar. Bu döngüsel ilişki, geleneksel ve e-ticaret ortamında müşteri desteği için altyapı sağlar.

COP4450 Doğuş Technology

“Data Warehouse”

Bu dersin amacı, iş zekası alanında yapılan çalışmaların iş dünyasına katkılarının anlatılması ve sektörde kullanım alanları ile beraber bu dünyanın nasıl şekillendirileceği ile ilgili teknik bilgilerin aktarılmasıdır.

COP4451 Wissen Akademi

“Cloud Computing & Its Applications”

Cloud Computing, bilgisayar sistemleri evriminin bir sonraki aşamasıdır. Cloud Computing; bilgisayar uygulamaları ve veriyi istediği zaman ve istediği yerde ihtiyacı olan herkese gönderebilen araçları sağlar. Bu derste, öğrenciler cloud computing ve ilişkili teknolojilerin temelleri konularını öğreneceklerdir.

COP4458 Cordamed

“Robotic Surgery”

Robotik Cerrahi’deki temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olan, robotik cerrahinin diğer cerrahi yöntemlere göre avantaj ve dezavantajları konusuna hakim, teknolojinin sağlık ile olan entegrasyonu çerçevesinde robotik cerrahinin dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgi ve vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmektir.

COP4461 NETAŞ

“Agile Project Management”

Çevik proje yönetimi konuları derste ele alınacaktır. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Çevik proje yönetiminin temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile çevik proje yönetimini örnekleyebilmek.

COP4462 Proline

“Smart Platforms Applied”

Bu derste, kent güvenlik sistemlerinde kullanılan akıllı yazılımlar, coğrafi bilgi sistemleri, sosyal medya analizi ve biyometrik özelliklerin hangi amaçlarla kullanıldığı konularında bilgi aktarılacaktır.

COP4463 Ata Holding

“Strategic Analysis”

Çok değişkenli bir karar alma ortamında öğrencilerin yapacakları analizler ışığında işletme problemlerinin çözümlerine yönelik stratejiler geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

COP4466 Wissen Akademi

“Front End Web Development”

Bu dersin amacı, günümüz web programlamasının temellerini oluşturan JavaScript, Bootstrap,react, AngularJs, HTML5, Jquery, Asp.NET gibi teknolojileri anlatmak ve bunlara ait İleri web programlama tekniklerinin öğretilmesi.

COP4467 Wissen Akademi

“Cybersecurity & Information Systems Security”

Siber Güvenlik ve Bilgi Sistemleri Güvenliği dersi bu alandaki tehditleri ve açıkları anlamak ve bu tehditlere karşılık güvenlik yapılarını oluşturabilmeyi amaçlamaktadır. Siber Güvenlik konseptlerinin önemini anlamakta yardımcı olacak bu ders aynı zamanda da gerçek hayatta oluşan güvenlik açıklarından da bahsederek, katılımcının gerçek hayat senaryolarına da hazırlıklı olmasını sağlamaktadır.

COP4468 Wissen Akademi

“Cross Platform Applications Develeopment”

Bu dersin amacı, Desktop, Android ve iOS Uygulamalarını HTML5, JavaScript ve CSS3 gibi web programlama teknolojileriyle geliştirmek.

COP4474 Prüftechnik

“Reliability Engineering”

Bu ders ile öğrenciler Güvenilirlik mühendsiliğinde geçen terimleri, fikirleri ve yaklaşımları öğrenmeye başlarlar. Aynı zamanda farklı bakım stratejileri ile Titreşim, Triboloji, Sonografi ve Termografi gibi bilim dallarına aşina olurlar. Güvenilirlik mühendisinin başarısı aynı zamanda insan kaynaklarını yönetebilmesine bağlıdır. Öğrenciler Güvenilirlik Odaklı Tesis Yönetimi stratejisi oluştururken insan kaynaklarını nasıl yönetmeleri gerektiğini de öğreneceklerdir.

COP4476 Allianz

“Risk Engineering”

Sigortacılıkta Risk Yönetiminin önemi ve nasıl uygulandığına dair genel bilgi sahibi olduktan sonra günümüz sigorta sektöründe karşı karşıya olunan başta yangın riski olmak üzere, deprem, yer kayması, sel-su baksını, kar ağırlığı, hırsızlık, nakliyat, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile mühendislik ve enerji konularındaki risk analiz kriterlerinin neler olduğunun ve bu kriterlerin uygulama esaslarının ana hatlarıyla öğrenilmesi, belirli risk konuları için olası en yüksek hasar hesaplamaları hakkında bilgi sahibi olunması.

COP4478 Doğuş Technology

“Customer Relationship Management Applications in Retail Sector”

Bu dersin amacı, mühendis adaylarına müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) ile alakalı genel literatür bilgisinin aktarımı, perakende sektörü üzerinden MİY ile alakalı kullanılan teknolojilerin gerçek hayattaki uygulamalarıyla aktarımı.

COP4480 Philips

“Lighting Systems”

Bu ders çerçevesinde, aydınlatma temelleri, iç ve dış aydınlatma konuları hakkında bilgi kazanmak.”Doğru Işık” (The right light), “Bağlantılı Operasyonlar” (Connected Operations) ile “Gelişen Uygulamalar” (Evolving Applications) bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak. ‘Sürdürülebilir ve Akıllı Şehir’ yaklaşımını aydınlatma konusunda incelemek. Enerji verimli aydınlatma konusunda bilgi sahibi olmak.

COP4482 Vodafone

“Fundamentals of Mobile Telecommunications”

Bu dersin amacı, kablosuz haberleşme tekniklerinin temellerini kavramak. GSM/UMTS/LTE teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 5G ileri haberleşmesi hakkında bilgi sahibi olarak gelecek teknolojiler hakkında farkındalık elde etmek.