Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Ordu masaj salonu Sakarya masaj salonu Manisa masaj salonu

2018-2019 Güz Yarıyılı Markalı Dersler

COP3702 Wissen Akademi

“Graphic & Design”

Bu dersle öğrenciler, ilgili programları kullanarak çizim, logo, kurumsal kimlik, pdf, web ara yüzü hazırlama gibi birçok alanda uygulama yapmayı öğrenebilecekler.

COP4115 I.P.I

“Introduction to Psychodrama Group Psychotherapy”

Bu derste, Psikodramanın Tarihçesi, Psikodramada Isınma ve Kohezyonun Önemi, Psikodrama çalışma aşaması ve çalışma biçimleri, Psikodramada paylaşım aşaması ve paylaşım biçimleri, Psikodramanın Temel kavramlarında Spontanite ve Yaratıcılık, Psikodramanın Unsurları, Psikodramanın Temel Tekniklerinden Eşleme, Rol Değiştirme, Ayna, Sosyal Atom, Psikodramanın Kullanım Alanları aktarılacaktır.

COP4119 Okul Yapı

“Play and Art Based Development in Early Childhood”

Bu dersle, öğrenciler erken çocukluk dönemi ve gelişimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak, uygulamalar eşliğinde okul öncesi dönemde gelişime katkı sağlayacak oyun, oyuncak, eğitici ve sanatsal materyalleri tanıyacak, oyun ve sanat yoluyla farklı alan ve ihtiyaçlara yönelik destek programları oluşturabilecek, materyalleri yaratıcı olarak kullanma bilgisine sahip olacaktır.

COP3815 BAXTER

“Saving and Sustaining Lives”

Bu dersle öğrenciye; ilaç ve tıbbi cihazlar, Onkoloji, Nefroloji gibi alanlarda hastanın yaşam kalitesine ve hasta bakımına odaklı ürünler, bunların tümünü üreten ulusal ve uluslararası şirketler, Türkiye’de pazarın dinamikleri, tüm iç ve dış müşterilerle ilişkilerin yönetimi konusunda bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

COP4201 Anadolu Sigorta

“Insurance Management”

Bu dersin amacı, öğrencileri temel sigortacılık, sigorta hukuku, Türkiye’deki sigorta uygulamaları ve sigortacılık alanları hakkında teorik bilginin ötesinde iş yaşamında karşılaşacakları uygulamalarla tanıştırmaktır.

COP4203 Denizbank

“Banking Practice”

Bu dersin amacı, öğrencileri, Bankacılıkta “Hukuk”, “Risk Yönetimi”, “Kredi Süreci” ve “Hazine” konuları hakkında teorik bilginin ötesinde iş yaşamında karşılaşacakları uygulamalarla tanıştırmaktır.

COP4214 Financial Analysis with Bloomberg

Bu dersin amacı öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piayasaları üzerine odaklananıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir.

COP4215 Kuveyt Türk

“Participation Banking”

Bu dersle öğrenciler katılım bankacılığı ve islamı bankacılık konularında faiz yapısı ve diğer işlemlerle ilgili bilgi sahibi olabilecekler.

COP4216 Paybyme

“Financial Technology – Fintech”

Bu dersle öğrenciler, Fintech pazarının tanıyabilecek, ödeme sistemlerine ilişkin temel bilgileri edinebilecek, finansal kuruluşların temel işleyişlerini anlayabilecek, ve Fintech pazarına ilişkin vizyon ve misyon kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

COP4221 PWC

“Taxation of International Trade”

Bu ders, uluslararası ticaretin vergilendirilmesi ve gümrük açısından prensip, prosedür ve uygulamalara bir giriş sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders, kurumlar vergisi, KDV, dolaylı vergiler ve uluslararası vergilere ilişkin diğer bilgilerin toplanması, özetlenmesi, analizi ve yorumlanması için mevcut teknolojik gelişmeler ile desteklenir. Ayrıca etik ve yasal yönleri ve düşünceleri üzerinde de durur.

COP4219

“UPS:Our Operation”

Bu dersin amacı, mezun olduktan sonra lojistik sektöründe çalışmayı düşünen ve çalışma hayatları esnasında lojistik sektörü ile ortak alanlarda temas edecek olan öğrencileri, Dünya Devi UPS ‘in Core Business ‘ı ile tanıştırarak onlara yardımcı olmak.

COP4301 Bersay İletişim Enstitüsü

“Proficiency Communication”

Bu dersle, iletişim sektörü çalışanlarına, iletişim sektöründen profesyonel destek alanlara ve genç iletişimci adaylarına, iletişimi doğru anlama, okuma ve daha etkili bireysel, kurumsal, kitlesel iletişim çalışmaları yapabilmelerinde, ihtiyaç duydukları düşünsel derinliğe ve iş pratiğine yönelik donanımı sağlamak.

COP4223 ISS

“Hightech Application at Living Space Management”

Bu dersle öğrencilere, yaşam alanlarının gelecekteki anlayışını adapte etmek ve gelecekte bu tesislerde çalışarak geleneksel tesis yönetimi uygulamaları ile gelecekteki tesis yönetimi anlayışı arasındaki farkları gözlemleyerek proaktif çözümler üretmelerini sağlayacak yetkinliklerin kazanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

COP4303 Oktotech

“Video Assist”

Bu dersle öğrencilere televizyon reklamları ve uzun metrajlı film çekimlerinde büyük önem taşıyan video assist hizmetinin aşamaları ve teknikleri anlatılacaktır.

COP3307 SAMSUNG

“Digital Integrated Marketing Communication”

Bu dersle öğrencilere, entegre pazarlama iletişimi stratejileri, hedef kitlenin belirlenmesi, kullanılan araçlar, dijital pazarlama gibi kavramlar SAMSUNG örneğinden yola çıkılarak anlatılmaktadır.

COP4312 IDA-KİD

“Corporate Communications Topics”

Bu derste kurumsal iletişimin temel kavramlarını tanımlayabilecektir. Kurumsal kimlik, imaj ve saygınlık, kurumsal reklam, medya ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, devlet ilişkileri, çalışan iletişimi ve kriz yönetimi gibi alanlarda Kurumsal İletişimin rolünü keşfedecek ve çeşitli konularda iletişim ile ilgili yönetim kararlarının etik sonuçlarını inceleyecektir.

COP4120 Wissen

“Risk Management and Governance of Enterprise IT”

Bu ders GEIT Framework ve uygulaması, stratejik uyum, faydaların gerçekleştirilmesi, risk ve kaynak optimizasyonu ve Performans ölçümü konularında derinlemesine bilgi sağlar. Katılımcılar risk yönetimi ve yönetişim görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgileri anlayacaktır. Güçlü bir Bilişim ve Yönetişim yapısı oluşturmak profesyonel yaşam için çok önemlidir. Bu nedenle bu ders mevcut Bilgi Teknolojileri uygulamalarına olumlu bir ek olacaktır.

COP4121 GAMA Enerji

“Introduction to Energy Trading and Investment Decisions”

Ders içeriği, enerji piyasalarının temel prensiplerini, Türk Enerji Şirketleri ve ticari kollarını, enerji ticaretinin detaylarını dünyadan operasyonel örnekler ile anlatımını kapsar. Bunlar dışında dersin kapsamı finans\ iş geliştirme ve hukuk konulari ile desteklenecektir

COP4401 Schneider Electric “Energy Effiency & Saving”

Bu dersin amacı, Enerji verimliliği konseptinin anlaşılması, enerji yönetimi teknolojileri ile mekanlardaki enerji verimliliği temelleri ve uygulamaları, elektrik enerjisi kalitesi ve önemi, enerji yönetimi, izleme ve ölçme yöntemleri ile enerji tasarrufu sağlanması konusunda öğrencileri bilgilendirmek.

COP4403 Inventron

“Applied Electronics and PCB Design”

Bu dersin amacı, öğrencilere analog ve sayısal elektroniğin temel derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin baskı devre kartı üzerinde pratik olarak uygulanmasının öğretilmesidir. Bu ders uygulamalı bir derstir. Öğrencilerin gerçekledikleri projeler ürettirilecek ve komponent dizgisi yapılarak çalıştırılacaktır.

COP4405 DOĞA

“Health, Safety and Environment Management”

Bu ders, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri’nin temel ve yasal gerekliliklerini aktarmak, belirlenmiş stratejilerin kurumlara uygulanması konusunda sorumlulukları belirlemek, yönetim performansını geliştirmek ve entegrasyonu sağlamak için gerekli becerileri kazandırmak amacıyla uluslararası en iyi uygulamalara odaklanarak tasarlanmıştır.

COP4409 SELCO

“Supply Chain & Logistics”

Bu ders, tedarik zincirinin ve logitürünün tasarımı ve yönetimi konusunu kapsamaktadır. Konular tedarik zinciri modellemesi, stok yönetimi, risk toplama, bilgi değeri, lojistik ve tedarik zinciri ortaklıkları, bilgi teknolojisi ve karar destek sistemleri içermektedir.

COP4413 Mercedes Benz

“Commercial Vehicle Engineering”

Bu derste, Mercedes-Benz Türk’te ağır ticari araç mühendisliği esasları, sistemleri ve bileşenleri, yöntemleri ve süreçleri aktarılacaktır.

COP4419 Wissen Akademi

“Network Systems Engineering”

COP4424 NETAŞ

“Advanced Web Technology”

Bu ders, ileri web tasarım ve kodlama kavramlarını kapsayacak ve nasıl bir programlama dili veya aracını kullanarak bir web uygulaması sitesine kullanılabilirlik artırılabilir konusu öğrencilere aktarılacak. Öğrenciler istemci ve sunucu tarafı da dahil olmak üzere, hem mevcut web standartlarını entegre, erişilebilir, modern web uygulamaları yaratmak için neler yapılması gerektiğini öğrenecekler.

COP4428 n11.com

“Introductin to Software Testing”

Bu derste yazılım testinde çevik metodların nasıl kullanıldığı, Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde test adımının nasıl işlendiği, Test otomasyon süreçleri ve nasıl işlediği, Selenium frameworku ile test otomasyon süreçlerinden nasıl yarar sağlandığı ve sürekli entegrasyon ile testlerin otomatize edilmesi gibi konular aktarılacaktır.

COP4430 NOKIA

“Large Scale E2E Projects Implementation”

Bu derste büyük ölçekli E2E projelerinin nasıl uygulanacağı, satış prensipleri, finansal ve teknoloji yönetimi konuları detaylandırılacak.

COP4433 Yapı Kredi

“YKB Use of Information Technologies in Finance”

Ticari finansal araçlardan, bankacılık işlemlerinin kayıtlarına, müşteri bilgilerinin istatistiksel analizine kadar, bilgisayar teknolojisi her gün finansal şirketler tarafından kullanılmaktadır. Finans, IT kullanımındaki ana fark yüksek erişilebilirlik ve yüksek güvenliktir. Bu ders, finans ve bankacılık sektörleri ile ilgili BT alanlarına genel bir bakış sunmaktadır. Ders, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi ve Yapı Kredi Bilgi Teknolojileri bölümü ile koordineli verilmektedir.

COP4435 – SAMSUNG

“Developing Applications for Android Devices

Bu derse katılanlar,

Android platformu için özel ve anlamlı mobil uygulamalar geliştirebilecekler.

COP4451 Wissen Akademi

“Cloud Computing & Its Applications”

Cloud Computing, bilgisayar sistemleri evriminin bir sonraki aşamasıdır. Cloud Computing; bilgisayar uygulamaları ve veriyi istediği zaman ve istediği yerde ihtiyacı olan herkese gönderebilen araçları sağlar. Bu derste, öğrenciler cloud computing ve ilişkili teknolojilerin temelleri konularını öğreneceklerdir.

COP4453 Proline

“Safe & Smart Cİties”

Bu derste, Smart City Centre Operasyonu kapsamlı bir yaklaşımla “Akıllı Platformlar” ve “Internet of Money” kavramı, ekonomik, siyasi, insani, sosyal ve bilimsel alanlardaki etkileri tartışılacaktır. Bu ders aynı zamanda “Güvenli ve Akıllı Kent” çözümlerinin, Türkiye gibi ülkelerde akıllı şehir uygulamalarından en iyi nasıl yararlanabileceğini, sürdürülebilir ve güvenli kalkınma gerçekleştirmek için kentsel toplulukların nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor.

COP4461 NETAŞ

“Agile Project Management”

Çevik proje yönetimi konuları derste ele alınacaktır. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Çevik proje yönetiminin temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile  çevik proje yönetimini örnekleyebilmek.

COP4471 Huawei

“Information Security Management”

Bu ders lisans öğrencileri için akademik ve sektörel temelde giderek önemi artan siber güvenlik konularına/çalışmalarına giriş yapmayı amaçlamaktadır. Disiplinlerarası bir yaklaşım ile sürdürülecek olan bu seminerde temel sektörel-teknik kavramların yanı sıra yönetsel ve siyasal konular da detaylı şekilde incelenmektedir.

COP3603 SGS Mimarlık

“Building in Steel”

Çelik malzeme ile tasarım, çeliğin formla ilişkisi, formun strüktürel potansiyeli, taşıyıcı sistem alternatifleri, bina dış kabuğu, çelik malzemenin iç mekanda kullanıldığı alanlar tanıtılacaktır, örnek yapılar incelenecektir.

COP4472 Wissen Akademi

“IOT and Industry 4.0 Framework”

Endüstri 4.0 ve IOT, katılımcılara yeni devrimin temel tasarım ilkeleri ve bileşenleri, anahtar zorlukları ve uygulamanın tüm değer zinciri için yeni potansiyel fırsatlar hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmış bir programdır.

COP4473 Dinamo Danışmanlık

“Mega Projects”

Bu derste, özünde yeni olmayan ancak değişen ekonomik ve yönetim süreçleri ile yeni bir işleyiş ve yapı kazanan, kamu- özel sektör işbirliğinin, hem merkezi hükümet hem de tüm yerel yönetimlerce en uygun şartlarda uygulamalarının tespiti ele alınacaktır.

COP4909 Hexagon Studio

“Contemprorary  Approaches in Automotive Design”

Bu dersin amacı otomotiv tasarım sürecini bütünsel ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla irdelemek. Ürün tasarım sürecinde farklı disiplinlerin birbiri ile ilişkisinin ve iletişiminin önemini otomotiv tasarım süreci üzerinden irdeleyerek değerlendirmek.