fenomenbet trbet lidyabet
mariobet
kızılay escort
beylikdüzü escort escort izmit
Bursa escort

2018-2019 Bahar Yarıyılı Markalı Dersler

COP2143 Hilton Istanbul Bomonti

“Tourism and Hospitality Management”

Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgilenen öğrenciler için sektörel bakış açısı kazandırmanın amaçlandığı bu derste, her hafta Hilton Bomonti departman yöneticileri konuk konuşmacı olarak katılacaklar. Ağırlama yönetimi kapsamında yöneticiler tarafından bir otel içerisindeki tüm departmanlar ve sorumluluklar öğrencilere açıklanacaktır.

COP3302 Ajans Press

“Media Monitoring and Coverage Analysis”

Türkiye’de ve dünyada medya taramanın tarihsel gelişimine hakim olmak ve Türkiye’deki uygulamalar hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

COP3812 Fütüristler Derneği

“Future Information”

Derste, hem gelecekte insanlığı nelerin beklediği ve bunların planlanmasıyla ilgili sektörel deneyimler ve sağlık sektörüne etkileri paylaşılacak.

COP3816 Tartı Akademi

“Anthropometric Measurements and BIA Technology”

Bu derste beslenme ve diyetetik öğrencilerinin pratik hayatta beslenme durumunu saptamak ve takibini yapmak için kullandıkları antropometrik ölçüm yöntemleri, pratikte en çok kullanılan BIA yönteminin kullanım şekilleri, avantajları ve rapor yorumlamasının üzerinde durulacak.

COP4116  Wissen Akademi

“3D Modelling and Design”

Bu dersle öğrenciler, 3 boyutlu tasarım ve modellemeye giriş yapabilecekler. Ders, 3D sahnesindeki modeller için materyallerin oluşturulması, düzenlenmesi, eşlenmesini, malzeme editörlerini; boya ve görüntü işleme yazılımı; aydınlatma; biçim; tanıma ve zorunlu kılar.

COP4202  Garanti Factoring

“Factoring: The World of Receivable Finance

Bu dersle öğrenciler, finansal pazarların detayları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Ayrıca Factoring’le ilgili yerel ve global örnekleri görebilecekler. Factoring’le ilgili mevzuatlar, satış ve pazarlama aktiviteleriyle global organizasyonlardaki uygulamaları öğrenebilecekler.

COP4204 – BOYNER Grup

“Retail Management”

Perakendecilik sektörünün temel yapı taşlarından olan Boyner Group yöneticilerinden, elektronik perakendecilik, birleşme ve satın almalar ve bunların ortaya çıkmasıyla yeni teknolojilerle satılan ve yönetilen ticari mallar ve çok katlı mağazacılık alanında bilgi alınabilecek.

COP4209  TÜGİAD

“Steps of Entrepreneurship”

Öğrenciler, girişimciliğin yapı taşlarını öğrenebilecekler. İş planı nasıl yazılır?, Bir işletme nasıl kurulur? Hangi aşamalardan geçer? Satış, pazarlama, finans, yatırımcı ilişkileri konusunda bilgi sahibi olabilecekler.

COP4210 Abdi İbrahim

“Creative Marketing Approaches for Restricted Markets”

Bu ders, öğrencilerin Türk sağlık sistemini ve uygulamalarını anlamalarını sağlamayı amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, kısıtlı pazarlardaki özellikle ilaç sektöründeki pazarlama aktivitelerindeki yaratıcılığın nasıl geliştirilebileceğini sektör profesyonellerinden gerçek tecrübe örnekleriyle öğrenme imkanı bulacaklar.

COP4214 Bloomberg

“Technology Based  Financial Analysis”

Bu dersin amacı öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için Bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piyasaları üzerine odaklanıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir.

COP4218 TİDE

“Internal Audit”

Bu dersin amacı, öğrencilerin nitelikli bir istihdam alanı olan iç denetim konusunda çalışan kişilerle olan iletişimini sağlayarak onlara geniş bir perspektif kazandırmak, ayrıca akademik çevrede iç denetim alanındaki farkındalığı artırmaktır.

COP4220 KOÇTAŞ

“Innovative Approaches in Home Improvement Retail”

Bu derste, perakende Sektörünün temel kavramları ve dinamikleri, ev geliştirme sektöründe perakende yönetimi, mağazacılık ve çoklu kanal yönetimi, perakende sektörünün bugünü ve geleceği, yenilikçi yaklaşımlarla geleceğe nasıl hazırlanırız? konuları ele alınacak.

COP4302 Adversion

“Digital Advertising Strategy”

Bu dersin amacı dijital reklam kanallarına yönelik stratejik kampanya planlaması ve optimizasyonu yöntemlerini incelemek ve tartışmaktır.

COP4308 Virgin Radio

“Radio Formats”

Bu ders, öğrencilere radyo prodüksiyon ve radyo programlarının nasıl hazırlanacağı, proje teklifi ve bütçelerin hazırlamasıyla ilgili konuları aktarıyor.

COP4314 Grandcarre

“Organizational Communication & Activation

Bu derste, kamuoyu oluşturma ve markayı yaratma etkinliğin gücüne değinilecek. Etkinliğin hedef kitlesinin belirlenmesi, konseptinin oluşturulması, planlaması vb gibi unsurlarının üzerinde durulacak.

COP4319 The Others

“Experiential Marketing Communication and Case Studies”

Hedef kitleye keyif veren, estetik yanı ön planda olan deneyimler yaşatarak hedef kitle algısında değer yaratan bir pazarlama iletişimi stratejisi olan deneyimsel pazarlamanın önemi, ilkeleri ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Deneyimsel pazarlamanın temelini oluşturan deneyim temelli etkinliklerin hazırlanmasında dikkat edilecek basamaklar öğretilerek öğrencilerin kendi deneyimsel pazarlama iletişimi kampanyalarını üretmeleri sağlanacaktır.

COP4404  BOSCH Termoteknik

“HVAC Systems”

Bu derse katılanlar, temel ısıtma sistemleri, klima sistemleri, yenilebilir enerji kaynakları ve alternatif sistemler, bu sistemlerde enerji ekonomisi konularında teorik bilginin yanı sıra uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olabilecekler.

COP4432 NETAŞ

“Fundamentals of Multimedia Communication“

Çokluortam iletişimi ve temel ağ yapısında kullanılan esas teknolojiler bu derste ele alınacaktır. Çokluortam uygulamalarının ana konseptlerini, araçlarını, tekniklerini ve metotlarını öğrenmek; gerçek çoklu ortam sistemleri ve uygulamalarını tanıtarak, gerçek uygulamalar ile teorik anlama arasındaki ilişkinin vurgulanması; ses ve video ortamlarında sayısal gösterim ve veri iletimi ile ilgili genel bilgi sahibi olmak; temel ağ yapısı konusunda genel bilgi sahibi olmak.

COP4436  SAMSUNG

“Advanced Developing Applications for Android Devices”

Bu derse katılanlar,Android platformu için özel ve anlamlı mobil uygulamalar geliştirebilecekler.

COP4450 Doğuş Technology

“Data Warehouse”

Bu dersin amacı, iş zekası alanında yapılan çalışmaların iş dünyasına katkılarının anlatılması ve sektörde kullanım alanları ile beraber bu dünyanın nasıl şekillendirileceği ile ilgili teknik bilgilerin aktarılmasıdır.

COP4451 Wissen Akademi

“Cloud Computing & Its Applications”

Cloud Computing, bilgisayar sistemleri evriminin bir sonraki aşamasıdır. Cloud Computing; bilgisayar uygulamaları ve veriyi istediği zaman ve istediği yerde ihtiyacı olan herkese gönderebilen araçları sağlar. Bu derste, öğrenciler cloud computing ve ilişkili teknolojilerin temelleri konularını öğreneceklerdir.

COP4458 Cordamed

“Robotic Surgery”

Robotik Cerrahi’deki temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olan, robotik cerrahinin diğer cerrahi yöntemlere göre avantaj ve dezavantajları konusuna hakim, teknolojinin sağlık ile olan entegrasyonu çerçevesinde robotik cerrahinin dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgi ve vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmektir.

COP4461 NETAŞ

“Agile Project Management

Çevik proje yönetimi konuları derste ele alınacaktır. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Çevik proje yönetiminin temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile  çevik proje yönetimini örnekleyebilmek.

COP4462 Proline

“Smart Platforms Applied”

Bu derste, kent güvenlik sistemlerinde kullanılan akıllı yazılımlar, coğrafi bilgi sistemleri, sosyal medya analizi ve biyometrik özelliklerin hangi amaçlarla kullanıldığı konularında bilgi aktarılacaktır.

COP4463 Ata Holding

“Strategic Analysis”

Çok değişkenli bir karar alma ortamında öğrencilerin yapacakları analizler ışığında işletme problemlerinin çözümlerine yönelik stratejiler geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

COP4466 Wissen Akademi

“Front End Web Development”

Bu dersin amacı, günümüz web programlamasının temellerini oluşturan JavaScript, Bootstrap,react, AngularJs, HTML5, Jquery, Asp.NET gibi teknolojileri anlatmak ve bunlara ait İleri web programlama tekniklerinin öğretilmesi.

COP4467 Wissen Akademi

“Cybersecurity & Information Systems Security”

Siber Güvenlik ve Bilgi Sistemleri Güvenliği dersi bu alandaki tehditleri ve açıkları anlamak ve bu tehditlere karşılık güvenlik yapılarını oluşturabilmeyi amaçlamaktadır. Siber Güvenlik konseptlerinin önemini anlamakta yardımcı olacak bu ders aynı zamanda da gerçek hayatta oluşan güvenlik açıklarından da bahsederek, katılımcının gerçek hayat senaryolarına da hazırlıklı olmasını sağlamaktadır.

COP4468 Wissen Akademi

“Cross-Platform Applications Development”

Bu dersin amacı, Desktop, Android ve iOS  Uygulamalarını HTML5, JavaScript ve CSS3 gibi web programlama teknolojileriyle geliştirmek.

COP4476 Allianz

“Risk Engineering”

Sigortacılıkta Risk Yönetiminin önemi ve nasıl uygulandığına dair genel bilgi sahibi olduktan sonra günümüz sigorta sektöründe karşı karşıya olunan başta yangın riski olmak üzere, deprem, yer kayması, sel-su baksını, kar ağırlığı, hırsızlık, nakliyat, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile mühendislik ve enerji konularındaki risk analiz kriterlerinin neler olduğunun ve bu kriterlerin uygulama esaslarının ana hatlarıyla öğrenilmesi, belirli risk konuları için olası en yüksek hasar hesaplamaları hakkında bilgi sahibi olunması.

COP4478 Doğuş Technology

“Customer Relationship Management Applications in Retail Sector”

Bu dersin amacı, mühendis adaylarına müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) ile alakalı genel literatür bilgisini aktarmak, perakende sektörü üzerinden MİY ile alakalı kullanılan teknolojilerin gerçek hayattaki uygulamalarıyla aktarmak.

COP4480 Signify

“Lighting Systems”

Bu ders çerçevesinde, aydınlatma temelleri, iç ve dış aydınlatma konuları hakkında bilgi kazanmak.”Doğru Işık” (The right light), “Bağlantılı Operasyonlar” (Connected Operations) ile “Gelişen Uygulamalar” (Evolving Applications) bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak.  ‘Sürdürülebilir ve Akıllı Şehir’ yaklaşımını aydınlatma konusunda incelemek. Enerji verimli aydınlatma konusunda bilgi sahibi olmak.

COP4482 Vodafone

“Fundamentals of Mobile Telecommunications”

Bu dersin amacı, kablosuz haberleşme tekniklerinin temellerini kavramak. GSM/UMTS/LTE teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 5G ileri haberleşmesi hakkında bilgi sahibi olarak gelecek teknolojiler hakkında farkındalık elde etmek.

COP4901 Doğuş Otomotiv

“Automotive 4.0”

Bu dersin sonunda öğrenciler endüstri devrimini devam ettirmekte olan başlıca eğilimleri anlayabilecek; Bağlantı Araçlar, IoT, Büyük Veri ve Analitik, Bulut Bilişim ve Atonom Araçlar konuları hakkında bilgi sahibi olacak; teorik bilgi birikimini endüstri uygulamaları ile birleştirecektir

COP4908 Acıbadem Lab Med

“Applications of Pharmacogenomics”

Bu ders sağlık bilimleri öğrencilerine kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları hakkında genel bir bakış sunar. Bu dersin içeriği klinik laboratuvarlarda kanser teşhisine vurgu yaparak kişiselleştirilmiş tıbbın tüm yönlerini kapsamaktadır.

COP4906 Gönye Project Design

“Interior Architecture in Business Life”

Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencileri için profesyonel iş hayatının pratik ve teorik değerlerinin aktarılması, uygulamalı stüdyo dersleri ile pratik yapılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin okul sonrası profesyonel iş hayatında karşılaşabilecekleri olumlu olumsuz durumların tümüne genel bir bakış yapılarak farkındalık uyandırılması ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gereken yetenekleri konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.