Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Ordu masaj salonu Sakarya masaj salonu Manisa masaj salonu

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni – CO-OP Programı

 

Bu metin, Bahçeşehir Üniversitesi’nin CO-OP programına başvuran öğrencilerin kişisel verilerini nasıl işlediği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular, aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

 • Kişisel verilerimin işlenmesinden kim sorumlu?

Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) olarak, kişisel verilerinizin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

 • Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?

Aşağıda kişisel verilerinizi toplama kanal ve yöntemlerimiz yer almaktadır:

 • Kişisel verilerinizi toplama kanalları  Kariyer etkinlikleri gibi fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi bizimle paylaşmanız; internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan iletişim formlarını doldurmanız; telefon, e-posta, sosyal medya hesapları veya BAU whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde belirtilen kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.
 • Kişisel verilerinizi toplama yöntemleri  Kişisel verileriniz, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
 • Hangi kişisel verilerim işleniyor?

BAU olarak CO-OP programına başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen kişisel verilerini yurtiçinde veya yurtdışında işliyoruz:

 

Kimlik İletişim Eğitim Diğer Bilgileriniz
Ad-soyad, kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, kimlik fotokopisi, öğrenci numarası. Telefon numarası, e-posta adresi, adres. Fakülte, bölüm, sınıf bilgisi. İmzanız, çalıştığınız şirket, iş/staj deneyimi, yabancı dil bilginiz, katıldığınız etkinlik ve faaliyetler, fotoğrafınız, özgeçmiş ve niyet mektubu, askerlik durumu, anket değerlendirmeleriniz.

 

 • Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?

CO-OP programına başvuran öğrencilerin kişisel verilerini, programa başvuru ve kabul süreçlerinin yürütülmesi, program kapsamında stajların planlanması ve yerleştirmelerinin yapılması, staja kabul edilen öğrencilerin sigorta işlemlerinde destek olunması, öğrencilerin yetenek ve kariyer gelişimi için faaliyetlerin yürütülmesi, organizasyon, fuar ve etkinliklerin düzenlenmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurtiçinde veya yurtdışında işliyoruz.

 • Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verilerinizi yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarıyoruz. Kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktardığımız aşağıda belirtilmektedir:

 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ® Yetkili Kişi, Kurum veya Kuruluşlar.
 • Üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması, operasyonlarımızın devamlılığının sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ® Tedarikçiler.
 • CO-OP programına başvuranlara çeşitli kariyer fırsatlarının sunulabilmesi, stajı kabul edilen öğrencilerin yerleştirilme süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon, fuar, yarışma ve etkinliklerin düzenlenmesi, iş ortaklarımız ile olan ilişkilerin yönetimi, Bahçeşehir Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ® İş Ortakları.

 

 • Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler neler?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktayız. Bu hukuki sebepler, aşağıda örnek veri işleme faaliyetleri ile açıklanmıştır:

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Örneğin, CO-OP programına başvuru yapılması, ilgili partner firmadan kabul alan öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
 • Örneğin, öğrencinin beklenti ve isteklerine en uygun staj imkanını sağlayabilecek firmalara yönlendirme yapılması.
 • Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz:

 • İnternet sitesi aracılığıyla  edu.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemler ile,
 • Posta yoluyla  Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4 – 6, 34353, Beşiktaş/İstanbul posta göndererek,
 • E-posta yoluyla[1]  BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta göndererek.
 • Detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

BAU’nun kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için;

 • edu.tr adresindeki “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nı inceleyebilir,
 • BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

[1] Sistemlerimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresinizin olması ve bu adresi kullanmanız suretiyle.