fenomenbet trbet lidyabet
mariobet
kızılay escort
beylikdüzü escort escort izmit
Bursa escort

2019-2020 Güz Yarıyılı Markalı Dersler

COP3817 Sardunya

“Catering Applications”

Bu ders ,catering sektörünü tanıma, catering uygulamaları, işleyiş yeri vb. uygulamaları anlatmak ve bu sektörde kendini geliştirmek isteyen öğrencilere katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Ayrıca; Kalite Yönetim Sistemleri ,İSG,Gıda Mevzuatları konuları hakkında bilgi vermektedir. Ders ,yasal konuları yorumlamak ve gerçekleşmiş vaka örnekleri ile desteklenecektir.

COP4010 METRO

“Food Retail”

Dersin amacı, öğrencilerin Gastronomi ve HORECA (Otel, Restaurant, Catering) sektörüne ilişkin farkındalığını arttırmak, bu sektörlerle içiçe olan ve ülkemizde en büyük iş kollarından olan Gıda Perakendesi alanında Kategori Yönetimi, Satın Alma, Üretim, Tedarik Zinciri, Pazarlama, Satış, Kalite Güvence gibi farklı iş süreçlerini aktarmak, rol ve öneminden, etkinliğinden bahsetmek ve bu alandaki çeşitli kariyer fırsatlarını öğrencilere tanıtmak. Türkiye’den ve Dünya’dan güncel trendler ve vaka analizleri ile Gastronomi, HORECA ve Gıda Perakendesi sektörlerinden örnekler paylaşılacak.

COP4115 I.P.I

“Introduction to Psychodrama Group Psychotherapy”

Bu derste, Psikodramanın Tarihçesi, Psikodramada Isınma ve Kohezyonun Önemi, Psikodrama çalışma aşaması ve çalışma biçimleri, Psikodramada paylaşım aşaması ve paylaşım biçimleri, Psikodramanın Temel kavramlarında Spontanite ve Yaratıcılık, Psikodramanın Unsurları, Psikodramanın Temel Tekniklerinden Eşleme, Rol Değiştirme, Ayna, Sosyal Atom, Psikodramanın Kullanım Alanları aktarılacaktır.

COP3815 BAXTER

“Saving and Sustaining Lives”

Bu dersle öğrenciye; ilaç ve tıbbi cihazlar, Onkoloji, Nefroloji gibi alanlarda hastanın yaşam kalitesine ve hasta bakımına odaklı ürünler, bunların tümünü üreten ulusal ve uluslararası şirketler, Türkiye’de pazarın dinamikleri, tüm iç ve dış müşterilerle ilişkilerin yönetimi konusunda bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

COP4201 Anadolu Sigorta

“Insurance Management”

Bu dersin amacı, öğrencileri temel sigortacılık, sigorta hukuku, Türkiye’deki sigorta uygulamaları ve sigortacılık alanları hakkında teorik bilginin ötesinde iş yaşamında karşılaşacakları uygulamalarla tanıştırmaktır.

COP4203 Denizbank

“Banking Practice”

Bu dersin amacı, öğrencileri, Bankacılıkta “Hukuk”, “Risk Yönetimi”, “Kredi Süreci” ve “Hazine” konuları hakkında teorik bilginin ötesinde iş yaşamında karşılaşacakları uygulamalarla tanıştırmaktır.

COP4212 Mikro Yazılım

“Applied Accounting”

Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sistemlerinin tek düzen hesap planına uyumlu olarak bilgisayar ortamında tutulmasının öğretilmesidir.

COP4214 Financial Analysis with Bloomberg

Bu dersin amacı öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piyasaları üzerine odaklananıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir.

COP4215 Kuveyt Türk

“Participation Banking”

Bu dersle öğrenciler, Fintech pazarının tanıyabilecek, ödeme sistemlerine ilişkin temel bilgileri edinebilecek, finansal kuruluşların temel işleyişlerini anlayabilecek, ve Fintech pazarına ilişkin vizyon ve misyon kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

COP4216 Paybyme

“Financial Technology – Fintech”

Bu dersle öğrenciler, Fintech pazarının tanıyabilecek, ödeme sistemlerine ilişkin temel bilgileri edinebilecek, finansal kuruluşların temel işleyişlerini anlayabilecek ve Fintech pazarına ilişkin vizyon ve misyon kavramları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

COP4219

“UPS:Our Operation”

Bu dersin amacı, mezun olduktan sonra lojistik sektöründe çalışmayı düşünen ve çalışma hayatları esnasında lojistik sektörü ile ortak alanlarda temas edecek olan öğrencileri, Dünya Devi UPS ‘in Core Business ‘ı ile tanıştırarak onlara yardımcı olmak.

COP4221 PWC

“Taxation of International Trade”

Bu ders, uluslararası ticaretin vergilendirilmesi ve gümrük açısından prensip, prosedür ve uygulamalara bir giriş sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders, kurumlar vergisi, KDV, dolaylı vergiler ve uluslararası vergilere ilişkin diğer bilgilerin toplanması, özetlenmesi, analizi ve yorumlanması için mevcut teknolojik gelişmeler ile desteklenir. Ayrıca etik ve yasal yönleri ve düşünceleri üzerinde de durur.

COP4223 ISS

“Hightech Application at Living Space Management”

Bu dersle öğrencilere, yaşam alanlarının gelecekteki anlayışını adapte etmek ve gelecekte bu tesislerde çalışarak geleneksel tesis yönetimi uygulamaları ile gelecekteki tesis yönetimi anlayışı arasındaki farkları gözlemleyerek proaktif çözümler üretmelerini sağlayacak yetkinliklerin kazanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

COP4301 Bersay İletişim Enstitüsü

“Proficiency Communication”

Bu dersle öğrencilere, iletişim sektörü çalışanlarına, iletişim sektöründen profesyonel destek alanlara ve genç iletişimci adaylarına, iletişimi doğru anlama, okuma ve daha etkili bireysel, kurumsal, kitlesel iletişim çalışmaları yapabilmelerinde, ihtiyaç duydukları düşünsel derinliğe ve iş pratiğine yönelik donanımı sağlamak amaçlanmaktadır.

COP4120 Wissen

“Risk Management and Governance of Enterprise IT”

Bu ders GEIT Framework ve uygulaması, stratejik uyum, faydaların gerçekleştirilmesi, risk ve kaynak optimizasyonu ve Performans ölçümü konularında derinlemesine bilgi sağlar. Katılımcılar risk yönetimi ve yönetişim görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgileri anlayacaktır. Güçlü bir Bilişim ve Yönetişim yapısı oluşturmak profesyonel yaşam için çok önemlidir. Bu nedenle bu ders mevcut Bilgi Teknolojileri uygulamalarına olumlu bir ek olacaktır.

COP4919 STM Mühendislik

“Introduction to Defense Industry Applications”

Öğrencilerin olası iş alanları arasında yer alabilecek nitelikteki Savunma Sanayine yönelik farkındalıklarını yaratarak, ülkemiz ihracatında önemli bir yer tutan ve daha da gelişerek artması beklenen potansiyelin elde edilmesinde genç üniversite mezunlarının iştirak etmelerine olan ilginin arttırılması maksadıyla bilgilendirmenin sağlanmasıdır.

COP4121 GAMA Enerji

“Introduction to Energy Trading and Investment Decisions”

Ders içeriği, enerji piyasalarının temel prensiplerini, Türk Enerji Şirketleri ve ticari kollarını, enerji ticaretinin detaylarını dünyadan operasyonel örnekler ile anlatımını kapsar. Bunlar dışında dersin kapsamı finans\ iş geliştirme ve hukuk konulari ile desteklenecektir

COP4401 Schneider Electric

“Energy Effiency & Saving”

Bu dersin amacı, Enerji verimliliği konseptinin anlaşılması, enerji yönetimi teknolojileri ile mekanlardaki enerji verimliliği temelleri ve uygulamaları, elektrik enerjisi kalitesi ve önemi, enerji yönetimi, izleme ve ölçme yöntemleri ile enerji tasarrufu sağlanması konusunda öğrencileri bilgilendirmek.

COP4403 Inventron

“Applied Electronics and PCB Design”

Bu dersin amacı, öğrencilere analog ve sayısal elektroniğin temel derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin baskı devre kartı üzerinde pratik olarak uygulanmasının öğretilmesidir. Bu ders uygulamalı bir derstir. Öğrencilerin gerçekledikleri projeler ürettirilecek ve komponent dizgisi yapılarak çalıştırılacaktır.

COP4409 SELCO

“Supply Chain & Logistics”

Tedarik zinciri yönetimi, kurumların finansal performansına doğrudan etki ederek, rekabet gücünü arttırır. Ders tedarik zinciri stratejileri, satın alma, stok planlama, lojistik yönetimi, bilgi teknolojileri ve lojistik yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

COP4413 Mercedes Benz

“Commercial Vehicle Engineering”

Bu derste, Mercedes-Benz Türk’te ağır ticari araç mühendisliği esasları, sistemleri ve bileşenleri, yöntemleri ve süreçleri aktarılacaktır.

COP4419 Wissen Akademi

“Network Systems Engineering”

Tedarik zinciri yönetimi, kurumların finansal performansına doğrudan etki ederek, rekabet gücünü arttırır. Ders tedarik zinciri stratejileri, satın alma, stok planlama, lojistik yönetimi, bilgi teknolojileri ve lojistik yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

COP4424 NETAŞ

“Advanced Web Technology”

Bu ders, ileri web tasarım ve kodlama kavramlarını kapsayacak ve nasıl bir programlama dili veya aracını kullanarak bir web uygulaması sitesine kullanılabilirlik artırılabilir konusu öğrencilere aktarılacak. Öğrenciler istemci ve sunucu tarafı da dahil olmak üzere, hem mevcut web standartlarını entegre, erişilebilir, modern web uygulamaları yaratmak için neler yapılması gerektiğini öğrenecekler.

COP4428 Trendyol

“Introductin to Software Testing”

Bu derste yazılım testinde çevik metodların nasıl kullanıldığı, Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde test adımının nasıl işlendiği, Test otomasyon süreçleri ve nasıl işlediği, Selenium frameworku ile test otomasyon süreçlerinden nasıl yarar sağlandığı ve sürekli entegrasyon ile testlerin otomatize edilmesi gibi konular aktarılacaktır.

COP4430 NOKIA

“Large Scale E2E Projects Implementation”

Bu derste büyük ölçekli E2E projelerinin nasıl uygulanacağı, satış prensipleri, finansal ve teknoloji yönetimi konuları detaylandırılacak.

COP4435 – SAMSUNG

“Developing Applications for Android Devices”

Bu derse katılanlar, Android platformu için özel ve anlamlı mobil uygulamalar geliştirebilecekler.

COP4451 Wissen Akademi

“Cloud Computing & Its Applications”

Cloud Computing, bilgisayar sistemleri evriminin bir sonraki aşamasıdır. Cloud Computing; bilgisayar uygulamaları ve veriyi istediği zaman ve istediği yerde ihtiyacı olan herkese gönderebilen araçları sağlar. Bu derste, öğrenciler cloud computing ve ilişkili teknolojilerin temelleri konularını öğreneceklerdir.

COP4461 NETAŞ

“Agile Project Management”

Çevik proje yönetimi konuları derste ele alınacaktır. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Çevik proje yönetiminin temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile çevik proje yönetimini örnekleyebilmek.

COP4472 Wissen Akademi

“IOT and Industry 4.0 Framework”

Endüstri 4.0 ve IOT, katılımcılara yeni devrimin temel tasarım ilkeleri ve bileşenleri, anahtar zorlukları ve uygulamanın tüm değer zinciri için yeni potansiyel fırsatlar hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmış bir programdır. Mevcut sanayi ortamında, en düşük maliyetle en üst düzey kaliteli hizmet veya ürünü sunmak başarıya ulaşmanın anahtarıdır ve sanayi fabrikaları, kârlarını ve itibarlarını artırmak için mümkün olduğunca çok performans elde etmeye çalışmaktadır.

COP4473 Dinamo Co- PPPCOE

“Mega Projects”

Bu derste, özünde yeni olmayan ancak değişen ekonomik ve yönetim süreçleri ile yeni bir işleyiş ve yapı kazanan, kamu- özel sektör işbirliğinin, hem merkezi hükümet hem de tüm yerel yönetimlerce en uygun şartlarda uygulamalarının tespiti ele alınacaktır.

COP4483 GETİR

“Life Cycle of Project Development”

Bu ders kapsamında öğrenciler baştan sona  proje yönetimi ve günümüz dünyasında/gelecekte karşılarına gelebilecek teknik konularla ilgili olarak detaylı bilgiye sahip olacak ve derslerde teorik ve uygulamalı alacakları eğitim ile birlikte kendi projelerini geliştirebileceklerdir.

COP4485 n11.com

“Android Programming with Kotlin”

Dersin amacı; öğrencilere Google’ın yeni resmi dili olan Kotlin’i kullanarak Android Mobil Uygulamaları yazmaları için gerekli olan altyapıyı sağlamak. Google’ın yeni gözdesi olan Kotlin dilini kullanarak Mobil Uygulamalarda kullanılan methodolojileri beraberce tartışarak uygulama geliştirmek.

COP4487 Unilever

“Digital Transformation”

Bu dersin amacı dijital dönüşümün kavramsal çerçevesini ve iş dünyasına uygulanmasını öğrenmektir. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Dijital dönüşüm temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile dijital dönüşümü örnekleyebilmek. Bunun yanı sıra ders, akıllı ve bağlantılı ürünler ile hizmet tabanlı yeni iş modellerinin nasıl oluşturulacağı konusunda yol gösterirken, Endüstri 4.0’ın temel yapı taşlarını oluşturan nesnelerin interneti, yapay zeka gibi konular ile yeni iş modellerinin kurgulanması ve gelişimi hakkında bilgi sağlayacaktır.

COP4491 ARVEN

“Biotechnological Drug Production”

Bu ders Moleküler biyoloji ve Genetik Bölümü ya da ilgili alan öğrencilerine Biyoteknolojik ilaç üretimi ve sanayide uygulamaları hakkında genel bir bakış sunar. Bu dersin içeriği biyoteknolojik ilaçların geliştirme aşamasından ruhsatlandırma aşamalarına kadar tüm hayat öyküsünü ve iyi üretim uygulamalarını  kapsamaktadır.

COP4498 Akenerji

“Power Plant Operation and Management”

Dersin amacı; Enerji üretimi, ticareti ve finansmanının genel çerçevesini çizmek, kapsamlı olarak küresel eğilimleri ve bunların enerji piyasasına etkisini incelemek.

COP4903 P&G

“Omnichannel Marketing Strategies”

Dersin amacı, çok kanallı pazarlama ve işletme yönetiminin temel dinamiklerini açıklamaktır. Amaç, çevrimdışı ve çevrimiçi deneyimleri birleştirerek sorunsuz bir alışveriş yolculuğunun nasıl yaratılacağını açıklamaktır.

COP4911 Pegasus

“Way of Customer Centric Marketing”

Öğrenciler marka yönetimi, müşteri iletişimi, dijitalleşme konularında temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak olup uygulamalarla müşteri odaklı pazarlama yönetimi konusunda bilgi-beceri kazanacaklardır. Bu uygulamalarda müşteri analitiği ve araştırma yöntemlerini temel düzeyde kullanabileceklerdir.

COP4225 Japanese Politics

“Diplomacy and Development”

Bu ders İstanbul’da bulunan yabancı temsilcilikler tarafından verilen ilk derstir. 2013 yılından itibaren Türkiye’de görevlendirilen Japonya Dışişleri Bakanlığının bir diplomatı Takumi SUEMİTSU tarafından koordine edilir. Bu dersi alan öğrenciler; Japonya konusunda siyaset, ekonomi, işletme, dış politika gibi geniş bir alanda derin bilgi sahibi olabileceklerdir. Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Müdürlüğü Prof. Dr. Ayşe Selçuk ESENBEL ve Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao NİSHİMAKİ tarafından onursal konferanslar da verilecektir. Türkiye’deki Japon şirketinin fabrika gezisi şansı da vardır.